سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، در راستای گسترش وظایف خود در زمینه ایجاد و توسعه‌ی فناوری‌های نوین، توسعه حمایت از پژوهش های کاربردی و ارتقای جایگاه علمی کشور، به ویژه در حوزه کاربرد علوم مهندسی در صنعت غذا، فصلنامه علمی فناوری‌های جدید در صنعت غذا را منتشر می‌نماید. این نشریه بر اساس آخرین ارزیابی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۳۹۹ به دریافت رتبه "الف" نائل گردید. با ارزیابی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (۲۰۱۸، ۱۳۹۷ :ISC) این نشریه دارای ضریب تأثیر ۰.۲۴۱ و رتبه Q۱ می باشد.  فرآیند دریافت، داوری و انتشار مقالات رایگان بوده و هزینه های مربوطه توسط سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران تامین می شود.

توجه: به منظور یکسان سازی روندهای قانونی و رعایت ضوابط جاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ نشریه فناوری های نوین غذایی با نام فناوری های جدید در صنعت غذا انتشار خواهد یافت.  بدیهی است سایر قوانین و ضوابط حاکم بر نشریه همچون گذشته و بدون تغییر خواهد بود.   

 

 

ما را در صفحات زیر دنبال کنید:

 

    https://independent.academia.edu/InnovativeFoodTechnologies?from_navbar=true 

Mendeley

 

شماره جاری: دوره 9، شماره 1، پاییز 1400 

1. مدل‌سازی فرآیند پَنینگ در تولید دراژه قندی فندق

صفحه 1-12

نلما آقازاده؛ محسن اسمعیلی؛ مصطفی تحسین یلماز

مدل‌سازی فرآیند پَنینگ در تولید دراژه قندی فندق


ابر واژگان