سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، نشریه علمی فناوری‌های جدید در صنعت غذا را بر اساس داوری همتا (Peer review) و به صورت دسترسی آزاد (Open access) منتشر می‌‌نماید.  این نشریه دربرگیرنده مقالات پژوهشی و مروری در حوزه‌های مشترک بین فناوری‌های غذایی و علوم فنی- مهندسی و به ویژه با کاربرد صنعتی است.  بر اساس ارزیابی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1400، این نشریه دارای رتبه "الف" است. در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (۲۰۱۹، ۱۳۹۸ :ISC) این نشریه ضریب تأثیر 0/16 و رتبه Q2 دارد.  

این نشریه با احترام به قوانین اخلاقی در فعالیت نشریات، تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) بوده و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید. فرآیند دریافت، داوری و انتشار مقاله‌ها رایگان است.  

توجه: از تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ نشریه فناوری های نوین غذایی با نام فناوری های جدید در صنعت غذا انتشار می‌یابد. 

نام خلاصه به انگلیسی:  .Innov. Food Technol  

 

 

ما را در صفحات زیر دنبال کنید:

 

    https://independent.academia.edu/InnovativeFoodTechnologies?from_navbar=true 

Mendeley

 

شماره جاری: دوره 10، شماره 1، آبان 1401 

ابر واژگان