پرسش‌های متداول

روال کلی بررسی مقالات در نشریه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا چگونه است؟

مقالات ارسالی بر اساس داوری کامل توسط دست کم دو داور مورد ارزیابی قرار می گیرند.

آیا این نشریه در وبگاه های معتبر نمایه می شود؟

بلی. برای اطلاعات بیشتر به سایت نشریه مراجعه شود.

آیا این نشریه به صورت دسترسی آزاد منتشر می شود؟

بلی.

آیا نشریه فناوری های جدید در صنعت غذا به صورت نسخه چاپی (کاغذی) نیز منتشر می شود؟

بلی. برای دریافت نسخه چاپی با دبیرخانه نشریه تماس بگیرید.

نویسندگان برای اصلاح اغلاط تایپی (نام، آدرس و ...) چه باید بکنند؟

در مرحله ارسال نهایی مقاله (پیش از چاپ) برای تایید توسط نویسنده مسئول اصلاحات قابل انجام است.

در صورتی که سایت نشریه به درستی باز نمی شود، چه باید کرد؟

می توانید با دبیرخانه نشریه در صورت لزوم تماس بگیرید.

نویسندگان چگونه می توانند اطلاعات حساب کاربری خود را تغییر دهند؟

در محل حساب کاربری نویسندگان امکان تغییر اطلاعات کاربر وجود دارد.

آیا لازم است مقاله بر اساس دستورالعمل نشریه تهیه شود؟

بلی. لطفا به راهنمای نویسندگان مراجعه فرمایید.

داوری مقاله چه زمانی به طول خواهد انجامید؟

به طور معمول بین دو تا سه ماه برای بررسی سردبیر، هیأت تحریریه و داوران منتخب، زمان لازم خواهد بود.

آیا نویسندگان باید فرم واگذاری حق مالکیت معنوی برای چاپ را برای نشریه ارسال کنند؟

خیر. در این نشریه نویسندگان تمامی حقوق (کپی رایت) را برای محتوای مقالات به طور نامحدود حفظ می نمایند.

زمان چاپ نشریه چگونه است؟

نشریه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا به صورت فصلنامه منتشر می شود.