اطلاعات آماری نشریه

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 651
تعداد پذیرش 178
تعداد عدم پذیرش 435
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 365

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 37
تعداد مقالات 340
تعداد مشاهده مقاله 527612
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 601921
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 14 روز
متوسط زمان داوری 16 روز
متوسط زمان پذیرش 357 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 151 روز