اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1116
تعداد پذیرش 326
تعداد عدم پذیرش 729
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 520

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 36
تعداد مقالات 331
تعداد مشاهده مقاله 507691
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 591293
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 7 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 301 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 17 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 114 روز
درصد پذیرش 29 %