اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1084
تعداد پذیرش 314
تعداد عدم پذیرش 715
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 510

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 34
تعداد مقالات 317
تعداد مشاهده مقاله 482599
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 568926
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 7 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 308 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 17 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 116 روز
درصد پذیرش 29 %