تماس با ما

آدرس: سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران. پژوهشکده فناوری های شیمیایی.

صندوق پستی: 33535111

کد پستی: 3313193685

تلفن تماس: 27- 56276020-021

فکس: 56276265-021

وبگاه: http://jift.irost.ir

رایانامه: jift@irost.ir


CAPTCHA Image