تعیین ضریب تأثیر IF در پایگاه استنادی ISC

به اطلاع می رساند بر اساس آخرین گزارش پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در بخش گزارش های استنادی نشریات فارسی در سال 1396 نشریه فناوری های نوین غذایی دارای ضریب تأثیر برابر 0.187 و رده بندی کیفی Q2 بوده است.