تعیین شاخص آی اس سی در پایگاه استنادی ISC

به اطلاع می رساند بر اساس آخرین گزارش پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در بخش گزارش های استنادی نشریات فارسی در سال 1401 نشریه فناوری های جدید در صنعت غذا  دارای شاخص آی اس سی 0.097 و رده بندی کیفی Q3 بوده است.