تعیین ضریب تأثیر IF در پایگاه استنادی ISC

به اطلاع می رساند بر اساس آخرین گزارش پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در بخش گزارش های استنادی نشریات فارسی در سال 1398 نشریه فناوری های جدید در صنعت غذا  دارای ضریب تأثیر 0.160 و رده بندی کیفی Q2 بوده است.