تعیین ضریب تأثیر IF در پایگاه استنادی ISC

به اطلاع می رساند بر اساس آخرین گزارش پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در بخش گزارش های استنادی نشریات فارسی در سال ۱۳۹۷ نشریه فناوری های جدید در صنعت غذا  دارای ضریب تأثیر ۰.۲۴۱  و رده بندی کیفی Q1 بوده است.