دریافت رتبه ارزیابی "الف" در سال ۱۳۹۹ از کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دریافت رتبه ارزیابی "الف" در سال ۱۳۹۹  از کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

با کمال مسرت به اطلاع میرساند نشریه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا  از سوی کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۳۹۹ موفق به دریافت رتبه "الف" گردید. کسب این موفقیت را به تمامی دست اندرکاران نشریه در سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، اعضای محترم هیات تحریریه و نویسندگان محترم مقالات ارزشمند منتشر شده تبریک عرض می نماییم.