نمایه شدن فصلنامه فناوری های نوین غذایی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

پیرو پیگیری های صورت گرفته فصلنامه علمی- پژوهشی فناوری های نوین غذایی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) از خرداد ماه 1395 نمایه گردید. محققان گرامی می توانند با مراجعه به آدرس http://isc.gov.ir/Default.aspx?lan=fa و از طریق لینک "فهرست نشریات اصلی ISC" و جستجو در عنوان مجله (فناوری های نوین غذایی) مقالات موردنظر را دریافت نمایند.