اهداف و چشم انداز

اهداف:

نشریه علمی "فناوری های جدید در صنعت غذا" با هدف انتشار یافته‌های حاصل از پژوهش‌های اصیل در حوزه‌های مرتبط با صنعت غذا، کمک به مسئله‌یابی و تحلیل علمی مشکلات صنعت غذا و ارائه راهکارهای عملی، ارتقاء سطح دانش مهندسی صنایع غذایی، معرفی فناوری های نو و گسترش مرزهای دانش، ایجاد ارتباط بین پژوهشگران فعال در این حوزه و جهت‌دهی به پژوهش‌های این حوزه اقدام به بررسی و چاپ دستاوردهای علمی پژوهشگران می‌نماید. این نشریه بر آن است تا با انتشار دستاوردهای پژوهشی متخصصان در زمینه مهندسی صنایع غذایی چشم اندازی روشن فراروی پژوهشگران قرار دهد. 


چشم انداز:

محورهای اصلی فعالیت این نشریه به شرح زیر در نظر گرفته شده است:

 • مهندسی صنایع غذایی،
 • فرآیندهای نوآورانه تولید و بسته بندی،
 • روش‌های جدید استخراج و خالص‌سازی،
 • کاربرد نانوفناوری در صنعت غذا،
 • کاربرد زیست‌فناوری در فرآیندهای غذایی،
 • فرآیندهای دما پایین و دما بالا،
 • فرآیندهای فشار بالا،
 • فناوری‌های نو (مانند ریزپوشانی، امواج فراصوت، جداسازی‌های غشایی، پرتودهی)،
 • مدلسازی و شبیه‌سازی،
 • ویژگی های مهندسی مواد غذایی،
 • اندازه گیری و کنترل فرآیندهای غذایی،
 • جنبه های مهندسی در طراحی و تولید مواد غذایی جدید،
 • طراحی و عملیات در فرآیندهای غذایی، تجهیزات و دستگاه ها،
 • اقتصاد مهندسی در صنعت غذا