راهنمای نویسندگان

 

راهنمای نگارش مقاله در

فصلنامه علمی فناوری‌های جدید در صنعت غذا

 

مقاله ارسالی باید دارای اصالت و ابداع بوده و بر پایه پژوهش‌های اصیل در حوزه‌های کاربردی و مهندسی و به ویژه، با نگاه به حوزه‌های نوآورانه در صنعت غذا به زبان فارسی تهیه شده باشد. ارسال مقاله تنها از طریق وبگاه نشریه به آدرس http://jift.irost.ir  امکانپذیر بوده و مقاله می تواند در قالب یک مقاله پژوهشی (Research article)، مروری (Review article) و یا کوتاه پژوهشی (Short paper) ارسال گردد.  ضرورت دارد نویسنده مسئول مقاله مروری، دست کم سه مقاله در نشریات معتبر علمی در مبحث مربوط به چاپ رسانده باشد.

 

زمینه های علمی نشریه

  • مهندسی صنایع غذایی

  • فرآیندهای نوآورانه تولید و بسته بندی

  • روش های جدید استخراج و خالص سازی

  • کاربرد نانوفناوری در صنعت غذا

  • کاربرد زیست فناوری در فرآیندهای غذایی

  • فرآیندهای دما پایین و دما بالا

  • فرآیندهای فشار بالا

  • فناوری های نو (مانند ریزپوشانی، امواج فراصوت، جداسازی‌های غشایی، پرتودهی)

  • مدل‌سازی و شبیه‌سازی فرآیندهای غذایی

  • سایر موارد مرتبط

از نویسندگان محترم درخواست می‌شود به هنگام تهیه مقاله دستورالعمل زیر را رعایت فرمایند. فایل pdf راهنمای نگارش مقاله را می توانید از اینجا دریافت نمایید.

 

موارد عمومی: مقاله‌های ارسالی باید حاصل تحقیق نویسنده / نویسندگان بوده و برای مجله دیگری به صورت هم‌زمان ارسال نشده باشد.  مقاله ارسالی با نرم‌افزار MSWord به صورت تک ستونی تایپ شود.  بخش فارسی مقاله‌ها با قلم B-نازنین 12 و کلیه‌ی واژه‌ها / متن‌های لاتین با قلم Times New Roman 10 نوشته شوند. کلیه عنوان‌ها به صورت ضخیم (Bold) باشند.  در متن مقاله، بخش‌های مقدمه، مواد و روش‌ها، نتایج و بحث و نتیجه‌گیری، به ترتیب با شماره‌های 1 تا 4 شروع ‌شوند.  زیربخش‌های مربوطه با شماره های اضافی (مانند 2-1-) آغاز شوند.  عددهای دارای واحد باید مطابق سیستم SI بوده و به لاتین در متن مقاله آورده شوند.  کلیه شکل‌ها و جدول‌ها در انتهای مقاله و پیش از چکیده انگلیسی ارائه شوند. شماره و عناوین کلیه شکل‌ها و جدول‌ها درون متن مقاله و در محل مورد نظر نویسنده/ نویسندگان قرار گرفته ولی خود شکل یا جدول، به ترتیب در انتهای مقاله و پیش از چکیده انگلیسی ارائه شوند.

ضروری است، فایل چکیده تصویری (Graphical abstract) در قالب فایل JPEG و دارای حداقل حجم 500 کیلوبایت که بازگوکننده موضوع و محتوای مقاله باشد، ارسال گردد. لازم به توضیح است که باید کلیه مطالب مندرج در چکیده تصویری در صورت وجود، به لاتین و با سایز بزرگ قلم Times New Roman درج شوند. هم چنین استفاده از تصاویر موجود در اینترنت و سایر فضاهای مجازی جهت تهیه چکیده تصویری، ممنوع بوده و لازم است که نویسندگان محترم حتما از تصاویر اصیل تهیه شده از فعالیت های تحقیقاتی خود بدین منظور استفاده نمایند. تازه های تحقیق (Research Highlights) نیز باید در 3 الی 5 مورد (حداکثر 25 کلمه برای هر مورد) به دو صورت فارسی و لاتین در سامانه وارد شوند.

توجه: ضرورت دارد به هنگام ارسال مقاله، نویسنده مسئول محترم فایل تعهدنامه مجله شامل واگذاری حق چاپ و نشر و اظهار عدم تعارض منافع را از اینجا دریافت نموده و پس از تکمیل، نسخه اسکن شده آن را همراه با سایر موارد بارگذاری نماید.

 

 قابل ذکر است که باید دو داور متخصص در زمینه علمی مقاله که از دانشگاه یا مرکز پژوهشی نویسندگان مقاله نباشند، با ذکر مشخصات شامل نام، نام خانوادگی و رایانامه معرفی شوند. در ضمن، داوران معرفی شده باید از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها یا مراکز پژوهشی بوده و از معرفی دانشجویان دکترا به عنوان داور اکیدا خودداری شود.

 

ساختار کلی مقاله:

عنوان

باید تا حد امکان کوتاه (حداکثر 15 کلمه) و گویای موضوع مقاله باشد. این بخش به صورت وسط چین در صفحه اول می‌آید (فونت 18 ضخیم).

 

نام نویسنده / نویسندگان

نام و نام خانوادگی نویسنده / نویسندگان به صورت کامل و وسط‌چین ذکر شود (فونت 10 ضخیم).  مشخصات نویسنده / نویسندگان در زیر نام‌ / نام‌ها، و به ترتیب دربرگیرنده رتبه علمی، گروه آموزشی / پژوهشی، دانشکده / پژوهشکده، دانشگاه / مرکز پژوهشی و شهر / استان باشد. ذکر رایانامه تنها برای نویسنده مسئول مکاتبات صورت گیرد که با علامت بالانویس * مشخص شود (فونت 10). آدرس‌های متفاوت نویسندگان، با شماره بالانویس روی نام‌ها، مشخص شوند. دقت شود که رایانامه نویسنده مسئول، ترجیحا رایانامه سازمانی یا دانشگاهی بوده و از ذکر رایانامه Yahoo یا Gmail خودداری شود.

 

چکیده

چکیده حداکثر 300 کلمه و شامل مهم‌ترین یافته‌ها و نتیجه‌گیری به صورت کلی باشد (فونت 12). 

 

واژه‌های کلیدی

حداقل 3 تا و حداکثر 6 کلید واژه، به ترتیب اهمیت، به دنبال عبارت واژه‌های کلیدی در یک خط، به صورت ضخیم آورده شوند (فونت 12). 

 

1- مقدمه

در مقدمه، خلاصه‌ای از زمینه کلی و اهمیت موضوع پژوهش و کاربرد آن، نتایج پژوهش‌های پیشین با ذکر منابع و هدف از انجام پژوهش حاضر آورده شود.

 

2- مواد و روش‌ها

در این بخش لازم است مواد مصرفی، تجهیزات و وسایل، روش‌ اجرای آزمایش‌ها و مبنای تحلیل آماری ذکر شود.    

 

3- نتایج و بحث

دربرگیرنده نتایج به دست آمده از پژوهش، توضیح علل آن‌ها و بحث و مقایسه با یافته‌های علمی موجود در منابع است.  نتایج تنها در یک قالب (شکل یا جدول) ارائه شوند.

 

4- نتیجه گیری

در این بخش یافته‌های به دست آمده از پژوهش به صورت مختصر و شفاف ارائه ‌شود.

 

تشکر و قدردانی

در صورت تمایل، نویسنده / نویسندگان مقاله می‌توانند از مؤسسه‌ها و سازمان‌ها یا اشخاص قدردانی نمایند.  چنانچه در انجام پژوهش، از بودجه مؤسسه‌ها یا سازمان‌ها استفاده شده باشد، ذکر نام حامی مالی در این بخش الزامی است.     

 

مراجع

نحوه ارائه مراجع (APA (6th ed.; Numeric Sorting Style است.  مراجع در متن به ترتیب ارائه، شماره گذاری شوند.  همه مراجع مورد استفاده، به ترتیب ارجاع آن‌ها در متن، در این بخش آورده ‌شوند.  شماره مراجع در متن داخل کروشه [ ] ذکر شود.  لازم است کلیه مراجع فارسی با قید عبارت [In Persian] در انتهای آنها، به انگلیسی برگردانده شوند.  در این حالت، نحوه مرجع دهی مشابه الگوی انگلیسی باشد.

  

ارائه مراجع بر اساس الگوی زیر صورت گیرد:

کتاب فارسی و انگلیسی:

 مثال:

[1] Smith, J., White, B., & Thomson, M. (2018). Novel Food Processing Technologies (4th ed.). New York: Longman.

کتاب های فارسی مطابق الگوی بالا، به انگلیسی برگردانده شود و در انتها و پس از نقطه نهایی، با یک فاصله عبارت [In Persian] قید شود.

مثال:

[2] Rezaei, M.A. (2018). Food Chemistry (2nd ed.). Tehran, I.R. Iran: Bahar Publisher. [In Persian]

 

فصلی از کتاب:

مثال:

[3] Mettam, G. R., & Adams, L. B. (2019). How to prepare an electronic version of your article. In: B. Jones & A. Smith (Eds.). Introduction to the Electronic Age (2nd ed., pp. 50-65). London: E-Publishing Inc.

برای مراجع فارسی، برگردان به انگلیسی با قید عبارت [In Persian] در انتهای مرجع، صورت گیرد. 

 

مقاله های فارسی و انگلیسی:

مثال:

[4] Richardson, J., Hanraads, R., & Lupton, R.A. (2018). The art of writing a scientific article. Food Chem., 163, 51–59.

برای مقاله فارسی، برگردان به انگلیسی با قید عبارت [In Persian] صورت گیرد.

مثال:

[5] Alavi, M., & Mohammadi, N. (2016). Evaluation of the gas-solvent process for the extraction of essential oil. Innov. Food Technol., 3, 26-32. [In Persian]

 

توجه: برای خلاصه نویسی نام نشریات انگلیسی از مراجع معتبر (List of Title Word Abbreviations; LTWA) استفاده شود.  

وبگاه زیر در این زمینه توصیه می شود:

https://www.issn.org/services/online-services/access-to-the-ltwa

برای نشریات فارسی، برگردان نام به انگلیسی مطابق نام ذکر شده در وبگاه آن نشریه ملاحظه و بر اساس دستورالعمل LTWA خلاصه نویسی کلمات به کار رفته در عنوان نشریه انجام پذیرد.  بدیهی است علاوه بر وبگاه یاد شده، خلاصه نویسی نام نشریات با توجه به بخش مراجع مقاله های چاپ شده بین المللی نیز قابل الگو برداری است.  

 

مقاله های همایش های علمی:

مثال: 

[6] Smith, F. & Rotgers, H. (2017). The art of writing a scientific article.  In: Proceeding of the 4th Int. Cong. of Food. Tech. (pp. 123128), Praha, Czech Republic.

برای مقاله فارسی، برگردان به انگلیسی با قید عبارت [In Persian] صورت گیرد.

 

 

طرح های پژوهشی/ گزارش های علمی معتبر:

 

مثال:

 [7] Holmes, F.G. (2013). Production of a new food packaging material. Hamilton, New Zealand: University of Waikato, Department of Food Engineering.

 

 منابع فارسی، به زبان انگلیسی و با قید عبارت [In Persian] ارائه شوند.

 

 

اختراع:

مثال:

[8] Johnson, K.P. Process for Fabricating Parts from Particulate Material. U.S. Patent 4,765,950, August 23, 2011.

اختراعات ملی، مطابق با عنوان انگلیسی ذکر شده در شرح اختراع (وبگاه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) با قید عبارت [In Persian] ارائه شوند.

 

منابع اینترنت:

مثال:

[9] CTAHR (College of Agricultural Resources, University of Rice). Tea: a New Crop for Hawaii, 2007. URL http://www.ctahr.rice.edu/oc/freepubs/pdf/tea_03_05.pdf . Accessed 24.02.12.

 

منابع فارسی، به زبان انگلیسی و با قید عبارت [In Persian] ارائه شوند.

 

 

 توجه: سایر مراجع لازم است بر اساس الگوی APA و در همه موارد به زبان انگلیسی ارائه شوند.  

 

شکل‌ها

عنوان هر شکل به دو صورت فارسی (قلم B-نازنین 10) و  لاتین (قلم Times New Roman 8)، در محل مناسب درون متن مقاله، به صورت وسط چین بوده و شماره آن، داخل پرانتز ذکر شود (ضخیم). باید تمامی اعداد، محورهای افقی و عمودی و سایر موارد درون شکل ها و نمودارها به صورت انگلیسی درج شوند. شکل‌ها به ترتیب شماره آن‌ها، هر یک در صفحه‌ای جداگانه، در انتهای مقاله و پیش از چکیده انگلیسیارائه شوند. شکل ها باید دارای حداقل 200 dpi و یا حداقل 800×600 پیکسل باشند (تاکید بر روی میزان dpi می‌باشد) و از بررسی و پذیرش مقالاتی که این نکته مهم را لحاظ ننمایند، خودداری خواهد شد. در ضمن، نمودارهای مقاله نیز به گونه ای باشند که بتوان آن ها در قالب نرم افزار Excell، ذخیره کرده و یا تغییراتی ایجاد نمود.

با توجه به این که امروزه خوانندگان مجله بیشتر از نسخه الکترونیکی مقالات (فایل pdf) استفاده می نمایند، توصیه می شود در ترسیم نمودارها و شکل ها از رنگ های متنوع و البته قابل تشخیص در نسخه کاغذی استفاده شود. لازم به توضیح است که در صورت تمایل نویسندگان به چاپ رنگی مقاله در نسخه کاغذی، هزینه‌های مربوطه بر عهده آن ها خواهد بود.

جدول‌ها

عنوان جدول به دو صورت فارسی (قلم B- نازنین 10) و  لاتین (قلم Times New Roman 8)، در محل مناسب درون متن مقاله، به صورت وسط چین بوده و شماره آن، داخل پرانتز ذکر شود (ضخیم). هم چنین، باید عنوان جدول و تمامی سرستون ها و سر ردیف ها درون جدول به دو زبان فارسی و انگلیسی درج شده و اعداد به صورت انگلیسی نوشته شوند. جدول‌ها به ترتیب شماره و هر یک در صفحه‌ای جداگانه و پس از شکل‌ها، ارائه شوند. 

 

چکیده انگلیسی

عنوان مقاله، نام نویسنده/ نویسندگان و مشخصات آن‌ها، متن چکیده مقاله و واژه‌های کلیدی انگلیسی در صفحه‌ای جداگانه در انتهای مقاله تهیه شده و تطبیق کامل آن‌ها با چکیده فارسی باید مورد توجه قرار گیرد. کلیه نکته‌های مندرج در خصوص چکیده فارسی، در ترجمه انگلیسی نیز رعایت شوند.   

 

توجه: نویسنده مسئول مقاله ملزم است با نشریه در ارسال مستندات و مدارک درخواستی نظیر شکل های مقاله، اصلاحات ویراستاری و مانند آن، همکاری لازم را به عمل آورد؛ در غیر این صورت، نشریه این اختیار را خواهد داشت تا نسبت به حذف مقاله از روند بررسی، پذیرش و انتشار نهایی اقدام نماید و در این صورت، سایر نویسندگان مقاله، حق اعتراض نخواهند داشت.