اصول اخلاقی انتشار مقاله

 

 

آیین‌نامه اخلاق انتشاراتی مجلات علمی

سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

 

آیین‌نامه‌ای که در زیر ارائه شده است، برخی حدود اخلاقی و مسئولیت‌های مربوط به انجام فعالیت‌های علمی پژوهشی و چگونگی چاپ آن در نشریات سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران را تعیین می‌کند تا از بروز تخلفات پژوهشی، آگاهانه یا ناآگاهانه، پیشگیری نماید.  

این آیین‌نامه بر گرفته از "منشور و موازین اخلاق پژوهش" مصوب معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران، موازین انتشاراتی پذیرفته شده مؤسسات معتبر بین‌المللی همچون موسسه COPE و تجربیات موجود در این سازمان و برخی از دانشگاه‌ها و سازمان‌های پژوهشی دیگر است.  

 

برای دسترسی به آیین نامه یاد شده، از لینک زیر استفاده نمایید:

آیین‌نامه اخلاق انتشاراتی مجلات علمی- پژوهشی