اختصاص شناسه دیجیتال معتبر بین‌المللی (DOI)

به منظور ارتقای سطح کیفی نشریه علمی- پژوهشی فناوریهای نوین غذایی، شناسه دیجیتال معتبر بین‌المللی (Digital Object Identifier) DOI  با پیش‌شماره  10.22104 برای مقالات این نشریه اخذ شد.

در حال حاضر تمامی مقالات این نشریه از ابتدای 1395 دارای این شناسه هستند و به ‌زودی این کد به آرشیو مقالات این نشریه نیز اختصاص خواهد یافت.