موضوعات = مهندسی صنایع غذایی
تعداد مقالات: 82
77. بررسی استخراج ترکیبات طبیعی گیاهان با کمک امواج میکروویو و فراصوت

دوره 1، شماره 3، بهار 1393، صفحه 81-91

مریم خواجه نوری؛ علی حقیقی اصل


78. مدل سازی دانسیته ظاهری طی خشک کردن آلوی پیش تیمار شده با اولتراسوند و آبگیری اسمزی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 23-38

رسول قربانی؛ جلال دهقان نیا؛ سید صادق سیدلو هریس؛ بابک قنبرزاده


79. بررسی پارامترهای موثر در استخراج ترنس-آنتول از دانه های انیسون

دوره 1، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 3-12

مریم خواجه نوری؛ علی حقیقی اصل


80. مدل سازی استخراج صمغ دانه بالنگو (Lallemantia royleana)

دوره 1، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 13-20

فخرالدین صالحی؛ مهدی کاشانی نژاد


81. تأثیر آنزیم بری و هیدروکلوئیدهای خوراکی روی کاهش جذب روغن طی سرخ کردن سیب زمینی قطعه شده

دوره 1، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 21-36

سجاد علیزاده زیناب؛ جلال دهقان نیا؛ محمود صوتی خیابانی


82. بهره گیری از آنالیز تصویری و معادلات روزین-راملر برای ارزیابی کمی هسته های اولیه تبلور شکر

دوره 1، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 65-81

جواد محبی؛ علی اصغر اعلم الهدی؛ فیروز مطلوبی مقدم؛ سیروس نیری