موضوعات = مهندسی صنایع غذایی
بررسی سینتیک انتقال جرم در طی خشک‌کردن ترکیبی هوای داغ- مادون‌قرمز برش‌های بادمجان

دوره 2، شماره 3، اردیبهشت 1394، صفحه 53-60

10.22104/jift.2015.131

فخرالدین صالحی؛ مهدی کاشانی نژاد؛ علیرضا اسدی امیرآبادی


تأثیر امواج فراصوت و پوشش خوراکی روی چروکیدگی قطعات سیب‌زمینی طی سرخ‌کردن

دوره 2، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 71-83

10.22104/jift.2015.88

طاووس رونقی؛ جلال دهقان نیا؛ بابک قنبرزاده


تعیین میزان تازگی شیر فرادما با تعیین شاخص‌های رنگی L*a*b* توسط پردازش تصویر

دوره 2، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 105-113

10.22104/jift.2015.94

رضوان بهارلوئی؛ علی ملکی؛ مهدی قاسمی ورنامخواستی؛ داود قنبریان؛ مجتبی بنیادیان


مدل‌سازی سینتیک خشک‌شدن لایه نازک کمه(کشک محلی)

دوره 2، شماره 1، آذر 1393، صفحه 3-16

10.22104/jift.2014.66

هادی باقری؛ محمدمهدی سیدآبادی؛ مهدی کاشانی نژاد


مدل سازی تغییرات رنگی طی خشک کردن انگور پیش تیمار شده با فراصوت و کربوکسی متیل سلولز و بررسی ویژگی های حسی آن

دوره 1، شماره 4، شهریور 1393، صفحه 61-79

10.22104/jift.2014.44

منور طهماسبی پور؛ جلال دهقان نیا؛ سیدصادق سیدلو هریس؛ بابک قنبرزاده


تاثیر روغن گیاهی، دما و زمان پخت بر خصوصیات فیزیکو شیمیایی پنیر پروسس آنالوگ گستردنی

دوره 1، شماره 4، شهریور 1393، صفحه 89-103

10.22104/jift.2014.51

جهانبخش شعبانی؛ حبیب الله میرزایی؛ محمود یلمه؛ سید مهدی جعفری


مدل سازی دانسیته ظاهری طی خشک کردن آلوی پیش تیمار شده با اولتراسوند و آبگیری اسمزی

دوره 1، شماره 2، دی 1392، صفحه 23-38

10.22104/jift.2013.26

رسول قربانی؛ جلال دهقان نیا؛ سید صادق سیدلو هریس؛ بابک قنبرزاده


مدل سازی استخراج صمغ دانه بالنگو (Lallemantia royleana)

دوره 1، شماره 1، آذر 1392، صفحه 13-20

10.22104/jift.2014.19

فخرالدین صالحی؛ مهدی کاشانی نژاد


تأثیر آنزیم بری و هیدروکلوئیدهای خوراکی روی کاهش جذب روغن طی سرخ کردن سیب زمینی قطعه شده

دوره 1، شماره 1، آذر 1392، صفحه 21-36

10.22104/jift.2014.20

سجاد علیزاده زیناب؛ جلال دهقان نیا؛ محمود صوتی خیابانی


بهره گیری از آنالیز تصویری و معادلات روزین-راملر برای ارزیابی کمی هسته های اولیه تبلور شکر

دوره 1، شماره 1، آذر 1392، صفحه 65-81

10.22104/jift.2014.23

جواد محبی؛ علی اصغر اعلم الهدی؛ فیروز مطلوبی مقدم؛ سیروس نیری