نمایه نویسندگان

آ

 • آزادمرد دمیرچی، صدیف بررسی اثرات ضدمیکروبی عصاره اتانولی پوسته و مغز هسته میوه پسته وحشی ( Pistacia khinjuk Stocks) [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 81-88]

ا

 • احمدی، حجت ارزیابی سامانه ماشین بویایی (بینی الکترونیکی) بر پایه حسگرهای نیمه هادی اکسید فلزی (MOS) در آشکارسازی تغییرات رداثر نگهداری موز [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 29-38]
 • احمدی چناربن، حسین ارزیابی کاربرد صمغ زانتان و آرد سیب زمینی بر خواص رئولوژیکی خمیر و کیفیت نان تست [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 39-48]
 • اعلمی، مهران تاثیر روش پخت بر خواص آنتی‌اکسیدانی و رنگدانه بتالائین در چغندر-قرمز [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 29-36]
 • اعلم الهدی، علی اصغر بهره گیری از آنالیز تصویری و معادلات روزین-راملر برای ارزیابی کمی هسته های اولیه تبلور شکر [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 65-81]

ب

 • بصیری، علیرضا بررسی اثر ضداکسایشی عصاره دانه رازیانه (Foeniculum vulgare) در روغن سویا و مقایسه آن با ضداکساینده ‏‏‏های سنتزی BHA وBHT [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 15-28]

ت

 • تدینی، مهرنوش جداسازی پلی ساکارید از هسته خرما و بررسی برخی خصوصیات فراسودمند آن [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 49-60]
 • تیزچنگ، سمیرا بهینه سازی و بررسی ویژگیهای فیزیکی لیپوزوم-های حاوی نایسین [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 59-68]
 • تفرشی، فائزه اثر فیلم های پلیمری پوشانده شده با پاداکسنده طبیعی (عصاره رزماری) در جلوگیری از اکسایش کره [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 37-48]

ث

 • ثنایی فر، علیرضا ارزیابی سامانه ماشین بویایی (بینی الکترونیکی) بر پایه حسگرهای نیمه هادی اکسید فلزی (MOS) در آشکارسازی تغییرات رداثر نگهداری موز [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 29-38]

ج

 • جعفری، سید مهدی تاثیر روغن گیاهی، دما و زمان پخت بر خصوصیات فیزیکو شیمیایی پنیر پروسس آنالوگ گستردنی [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 89-103]
 • جلی، الهه بررسی تأثیر جایگزینی ساکارز توسط مخلوط سوکرالوز و ایزومالت بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی بیسکویت قالب غلتکی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 49-64]
 • جلالی، حسین بررسی اثر ضداکسایشی عصاره دانه رازیانه (Foeniculum vulgare) در روغن سویا و مقایسه آن با ضداکساینده ‏‏‏های سنتزی BHA وBHT [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 15-28]
 • جهادی، مهشید بررسی تأثیر جایگزینی ساکارز توسط مخلوط سوکرالوز و ایزومالت بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی بیسکویت قالب غلتکی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 49-64]
 • جهادی، مهشید بررسی اثر جایگزینی ساکارز با مخلوط سوکرالوز-مالتودکسترین بر خواص رئولوژیکی و میزان کالری شیرینی سنتی قطاب [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 49-58]
 • جوادزاده، یوسف بهینه سازی و بررسی ویژگیهای فیزیکی لیپوزوم-های حاوی نایسین [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 59-68]
 • جوانمرد، مجید اثر فیلم های پلیمری پوشانده شده با پاداکسنده طبیعی (عصاره رزماری) در جلوگیری از اکسایش کره [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 37-48]

ح

 • حجت الاسلامی، محمد بررسی تأثیر جایگزینی ساکارز توسط مخلوط سوکرالوز و ایزومالت بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی بیسکویت قالب غلتکی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 49-64]
 • حجت الاسلامی، محمد بررسی اثر جایگزینی ساکارز با مخلوط سوکرالوز-مالتودکسترین بر خواص رئولوژیکی و میزان کالری شیرینی سنتی قطاب [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 49-58]
 • حسینی، ابراهیم تاثیر مخلوط صمغ گوار- آلژینات بر کیفیت و بیاتی نان پخته شده در آون ترکیبی جابجایی- مایکروویو [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 37-47]
 • حقیقی اصل، علی بررسی پارامترهای موثر در استخراج ترنس-آنتول از دانه های انیسون [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 3-12]
 • حقیقی اصل، علی بررسی استخراج ترکیبات طبیعی گیاهان با کمک امواج میکروویو و فراصوت [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 81-91]

خ

 • خسروی دارانی، کیانوش بررسی مقایسه ای زنده مانی پروبیوتیک های انتخابی در ماست قالبی کم چرب حاصل از شیر هموژنیزه شده تحت شرایط دمائی و مراحل متفاوت [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 3-11]
 • خلعتبری محسنی، گلسا ارزیابی کاربرد صمغ زانتان و آرد سیب زمینی بر خواص رئولوژیکی خمیر و کیفیت نان تست [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 39-48]
 • خلیقی، ساناز بررسی تاثیر روش‌های مختلف پوست‌گیری روی برخی ویژگی‌های رئولوژیکی پراکنش صمغ لوبیای خرنوب ایرانی [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 3-14]
 • خواجه نوری، مریم بررسی پارامترهای موثر در استخراج ترنس-آنتول از دانه های انیسون [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 3-12]
 • خواجه نوری، مریم بررسی استخراج ترکیبات طبیعی گیاهان با کمک امواج میکروویو و فراصوت [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 81-91]

د

 • دارانی، سجاد بررسی تاثیر بسته‌بندی با اتمسفر اصلاح شده روی برخی از خصوصیات فیزیکوشیمیایی اسفناج (spinacia oleracea L.) در طی نگهداری [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 69-80]
 • دهقان نیا، جلال تأثیر آنزیم بری و هیدروکلوئیدهای خوراکی روی کاهش جذب روغن طی سرخ کردن سیب زمینی قطعه شده [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 21-36]
 • دهقان نیا، جلال مدل سازی دانسیته ظاهری طی خشک کردن آلوی پیش تیمار شده با اولتراسوند و آبگیری اسمزی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 23-38]
 • دهقان نیا، جلال مدل سازی سینتیک از دست دادن رطوبت طی فرآیند سرخ کردن عمیق قطعات سیب زمینی پیش تیمارشده با مافوق صوت و خشک کردن [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 49-68]
 • دهقان نیا، جلال مدل سازی تغییرات رنگی طی خشک کردن انگور پیش تیمار شده با فراصوت و کربوکسی متیل سلولز و بررسی ویژگی های حسی آن [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 61-79]

ر

 • رحیمی، سمیه تعیین برخی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و ژل‌شوندگی صمغ فارسی [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 13-27]
 • رضایی مکرم، رضا بهینه سازی و بررسی ویژگیهای فیزیکی لیپوزوم-های حاوی نایسین [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 59-68]
 • رفتنی امیری، زینب بررسی تأثیر مالت جو بر بیاتی نان بربری [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 15-22]
 • روانفر، نفیسه بررسی تأثیر مالت جو بر بیاتی نان بربری [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 15-22]

س

 • سیدلو هریس، سیدصادق مدل سازی تغییرات رنگی طی خشک کردن انگور پیش تیمار شده با فراصوت و کربوکسی متیل سلولز و بررسی ویژگی های حسی آن [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 61-79]
 • سیدلو هریس، سید صادق مدل سازی دانسیته ظاهری طی خشک کردن آلوی پیش تیمار شده با اولتراسوند و آبگیری اسمزی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 23-38]
 • سلیمانیان زاد، صبیحه جداسازی پلی ساکارید از هسته خرما و بررسی برخی خصوصیات فراسودمند آن [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 49-60]

ش

 • شاهدی، محمد بررسی برخی خصوصیات ساختاری و فعالیت آنتی اکسیدانی فیلم پروتئینی دانه گاودانه و تاثیر آن بر شاخص های اکسیداسیون روغن آفتابگردان [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 3-14]
 • شیخ زین الدین، محمود جداسازی پلی ساکارید از هسته خرما و بررسی برخی خصوصیات فراسودمند آن [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 49-60]
 • شعبانی، جهانبخش تاثیر روغن گیاهی، دما و زمان پخت بر خصوصیات فیزیکو شیمیایی پنیر پروسس آنالوگ گستردنی [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 89-103]

ص

 • صادقی ماهونک، علیرضا تاثیر روش پخت بر خواص آنتی‌اکسیدانی و رنگدانه بتالائین در چغندر-قرمز [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 29-36]
 • صالحی، فخرالدین مدل سازی استخراج صمغ دانه بالنگو (Lallemantia royleana) [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 13-20]
 • صالحی، فخرالدین بررسی اثرات روش و شرایط خشک کردن بر روی رئولوژی و بافت صمغ دانه ریحان [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 39-48]
 • صفائیان، فیروزه بررسی اثرات ضدمیکروبی عصاره اتانولی پوسته و مغز هسته میوه پسته وحشی ( Pistacia khinjuk Stocks) [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 81-88]
 • صوتی، محمود بررسی اثرات ضدمیکروبی عصاره اتانولی پوسته و مغز هسته میوه پسته وحشی ( Pistacia khinjuk Stocks) [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 81-88]
 • صوتی خیابانی، محمود تأثیر آنزیم بری و هیدروکلوئیدهای خوراکی روی کاهش جذب روغن طی سرخ کردن سیب زمینی قطعه شده [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 21-36]
 • صوتی خیابانی، محمود بهینه سازی و بررسی ویژگیهای فیزیکی لیپوزوم-های حاوی نایسین [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 59-68]

ط

 • طهماسبی پور، منور مدل سازی تغییرات رنگی طی خشک کردن انگور پیش تیمار شده با فراصوت و کربوکسی متیل سلولز و بررسی ویژگی های حسی آن [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 61-79]

ع

 • عباسی، سلیمان بررسی تاثیر روش‌های مختلف پوست‌گیری روی برخی ویژگی‌های رئولوژیکی پراکنش صمغ لوبیای خرنوب ایرانی [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 3-14]
 • عباسی، سلیمان تعیین برخی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و ژل‌شوندگی صمغ فارسی [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 13-27]
 • عربستانی، اکرم بررسی برخی خصوصیات ساختاری و فعالیت آنتی اکسیدانی فیلم پروتئینی دانه گاودانه و تاثیر آن بر شاخص های اکسیداسیون روغن آفتابگردان [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 3-14]
 • علیزاده زیناب، سجاد تأثیر آنزیم بری و هیدروکلوئیدهای خوراکی روی کاهش جذب روغن طی سرخ کردن سیب زمینی قطعه شده [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 21-36]

ف

 • فاضل، محمد بررسی تاثیر بسته‌بندی با اتمسفر اصلاح شده روی برخی از خصوصیات فیزیکوشیمیایی اسفناج (spinacia oleracea L.) در طی نگهداری [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 69-80]
 • فدائی نوغانی، وجیهه بررسی مقایسه ای زنده مانی پروبیوتیک های انتخابی در ماست قالبی کم چرب حاصل از شیر هموژنیزه شده تحت شرایط دمائی و مراحل متفاوت [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 3-11]
 • فهیم دانش، مریم اثر فیلم های پلیمری پوشانده شده با پاداکسنده طبیعی (عصاره رزماری) در جلوگیری از اکسایش کره [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 37-48]

ق

 • قاسمی ورنامخواستی، مهدی ارزیابی سامانه ماشین بویایی (بینی الکترونیکی) بر پایه حسگرهای نیمه هادی اکسید فلزی (MOS) در آشکارسازی تغییرات رداثر نگهداری موز [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 29-38]
 • قربانی، رسول مدل سازی دانسیته ظاهری طی خشک کردن آلوی پیش تیمار شده با اولتراسوند و آبگیری اسمزی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 23-38]
 • قربانی، محمد تاثیر روش پخت بر خواص آنتی‌اکسیدانی و رنگدانه بتالائین در چغندر-قرمز [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 29-36]
 • قنبرزاده، بابک مدل سازی دانسیته ظاهری طی خشک کردن آلوی پیش تیمار شده با اولتراسوند و آبگیری اسمزی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 23-38]
 • قنبرزاده، بابک بهینه سازی و بررسی ویژگیهای فیزیکی لیپوزوم-های حاوی نایسین [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 59-68]
 • قنبرزاده، بابک مدل سازی سینتیک از دست دادن رطوبت طی فرآیند سرخ کردن عمیق قطعات سیب زمینی پیش تیمارشده با مافوق صوت و خشک کردن [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 49-68]
 • قنبرزاده، بابک مدل سازی تغییرات رنگی طی خشک کردن انگور پیش تیمار شده با فراصوت و کربوکسی متیل سلولز و بررسی ویژگی های حسی آن [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 61-79]
 • قندهاری یزدی، امیرپویا بررسی اثر جایگزینی ساکارز با مخلوط سوکرالوز-مالتودکسترین بر خواص رئولوژیکی و میزان کالری شیرینی سنتی قطاب [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 49-58]

ک

 • کاشانی نژاد، مهدی مدل سازی استخراج صمغ دانه بالنگو (Lallemantia royleana) [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 13-20]
 • کاشانی نژاد، مهدی بررسی اثرات روش و شرایط خشک کردن بر روی رئولوژی و بافت صمغ دانه ریحان [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 39-48]
 • کدیور، مهدی بررسی برخی خصوصیات ساختاری و فعالیت آنتی اکسیدانی فیلم پروتئینی دانه گاودانه و تاثیر آن بر شاخص های اکسیداسیون روغن آفتابگردان [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 3-14]
 • کرامت، جواد بررسی تأثیر جایگزینی ساکارز توسط مخلوط سوکرالوز و ایزومالت بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی بیسکویت قالب غلتکی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 49-64]
 • کرامت، جواد بررسی اثر جایگزینی ساکارز با مخلوط سوکرالوز-مالتودکسترین بر خواص رئولوژیکی و میزان کالری شیرینی سنتی قطاب [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 49-58]
 • کرامت، جواد بررسی تاثیر بسته‌بندی با اتمسفر اصلاح شده روی برخی از خصوصیات فیزیکوشیمیایی اسفناج (spinacia oleracea L.) در طی نگهداری [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 69-80]

گ

 • گلی، سید امیرحسین بررسی برخی خصوصیات ساختاری و فعالیت آنتی اکسیدانی فیلم پروتئینی دانه گاودانه و تاثیر آن بر شاخص های اکسیداسیون روغن آفتابگردان [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 3-14]

م

 • محبی، جواد بهره گیری از آنالیز تصویری و معادلات روزین-راملر برای ارزیابی کمی هسته های اولیه تبلور شکر [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 65-81]
 • محتسبی، سید سعید ارزیابی سامانه ماشین بویایی (بینی الکترونیکی) بر پایه حسگرهای نیمه هادی اکسید فلزی (MOS) در آشکارسازی تغییرات رداثر نگهداری موز [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 29-38]
 • محمدزاده میلانی، جعفر بررسی تأثیر مالت جو بر بیاتی نان بربری [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 15-22]
 • محمدزاده میلانی، جعفر تاثیر مخلوط صمغ گوار- آلژینات بر کیفیت و بیاتی نان پخته شده در آون ترکیبی جابجایی- مایکروویو [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 37-47]
 • محمودی، رزاق بررسی اثرات ضدمیکروبی عصاره اتانولی پوسته و مغز هسته میوه پسته وحشی ( Pistacia khinjuk Stocks) [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 81-88]
 • مرادی آزاد، سجاد بررسی اثرات ضدمیکروبی عصاره اتانولی پوسته و مغز هسته میوه پسته وحشی ( Pistacia khinjuk Stocks) [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 81-88]
 • مرتضوی، سید حمید بررسی اثرات ضدمیکروبی عصاره اتانولی پوسته و مغز هسته میوه پسته وحشی ( Pistacia khinjuk Stocks) [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 81-88]
 • میرزایی، حبیب الله تاثیر روغن گیاهی، دما و زمان پخت بر خصوصیات فیزیکو شیمیایی پنیر پروسس آنالوگ گستردنی [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 89-103]
 • مطلوبی مقدم، فیروز بهره گیری از آنالیز تصویری و معادلات روزین-راملر برای ارزیابی کمی هسته های اولیه تبلور شکر [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 65-81]
 • مظاهری کلهرودی، مونا بررسی اثر ضداکسایشی عصاره دانه رازیانه (Foeniculum vulgare) در روغن سویا و مقایسه آن با ضداکساینده ‏‏‏های سنتزی BHA وBHT [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 15-28]
 • مقصودلو، یحیی تاثیر روش پخت بر خواص آنتی‌اکسیدانی و رنگدانه بتالائین در چغندر-قرمز [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 29-36]
 • ملک قاسمی، اعظم تاثیر روش پخت بر خواص آنتی‌اکسیدانی و رنگدانه بتالائین در چغندر-قرمز [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 29-36]
 • موحد، سارا ارزیابی کاربرد صمغ زانتان و آرد سیب زمینی بر خواص رئولوژیکی خمیر و کیفیت نان تست [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 39-48]

ن

 • نیری، سیروس بهره گیری از آنالیز تصویری و معادلات روزین-راملر برای ارزیابی کمی هسته های اولیه تبلور شکر [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 65-81]
 • نقوی، عنایت الله مدل سازی سینتیک از دست دادن رطوبت طی فرآیند سرخ کردن عمیق قطعات سیب زمینی پیش تیمارشده با مافوق صوت و خشک کردن [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 49-68]
 • نیکبخت، حمید رضا بررسی مقایسه ای زنده مانی پروبیوتیک های انتخابی در ماست قالبی کم چرب حاصل از شیر هموژنیزه شده تحت شرایط دمائی و مراحل متفاوت [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 3-11]

ی

 • یزدانی، بهناز تاثیر مخلوط صمغ گوار- آلژینات بر کیفیت و بیاتی نان پخته شده در آون ترکیبی جابجایی- مایکروویو [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 37-47]
 • یلمه، محمود تاثیر روغن گیاهی، دما و زمان پخت بر خصوصیات فیزیکو شیمیایی پنیر پروسس آنالوگ گستردنی [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 89-103]