موضوعات = علوم و صنایع غذایی
بررسی میزان تاثیر عصاره ریشه گیاه کهورک در انگل زدایی از سبزیجات خوراکی در شهرستان ایلام

دوره 2، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 95-103

10.22104/jift.2015.93

سمیه عزیزنیا؛ هدایتعلی ورهرام؛ حامد عزیزنیا؛ محمدیار حسینی؛ حسین بنائیان دستجردی؛ سیدرحیم موسوی؛ وحید گودرزی


تعیین میزان تازگی شیر فرادما با تعیین شاخص‌های رنگی L*a*b* توسط پردازش تصویر

دوره 2، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 105-113

10.22104/jift.2015.94

رضوان بهارلوئی؛ علی ملکی؛ مهدی قاسمی ورنامخواستی؛ داود قنبریان؛ مجتبی بنیادیان


تاثیر امواج فراصوت بر برخی خواص کیفی آب هویج با استفاده از روش سطح پاسخ

دوره 2، شماره 1، آذر 1393، صفحه 17-25

10.22104/jift.2014.68

مریم توکلی دخرآبادی؛ زهره حمیدی اصفهانی؛ سلیمان عباسی


بررسی میزان اسید های چرب ترانس در فراوده های غذایی ایران.

دوره 2، شماره 1، آذر 1393، صفحه 93-100

10.22104/jift.2014.69

مریم تیموری؛ محمد نجفی؛ محمدرضا اسکندریون؛ فرشته پرتو


بررسی اثرات ضدمیکروبی عصاره اتانولی پوسته و مغز هسته میوه پسته وحشی ( Pistacia khinjuk Stocks)

دوره 1، شماره 4، شهریور 1393، صفحه 81-88

10.22104/jift.2014.46

سید حمید مرتضوی؛ صدیف آزادمرد دمیرچی؛ محمود صوتی؛ رزاق محمودی؛ فیروزه صفائیان؛ سجاد مرادی آزاد


بررسی تأثیر مالت جو بر بیاتی نان بربری

دوره 1، شماره 2، دی 1392، صفحه 15-22

10.22104/jift.2013.25

نفیسه روانفر؛ جعفر محمدزاده میلانی؛ زینب رفتنی امیری