نمایه نویسندگان

آ

 • آزادنیا، رحیم طبقه‌بندی میوه زالزالک بر مبنای رسیدگی با استفاده از ماشین بینایی [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 331-344]
 • آقازاده، نلما مدل‌سازی فرآیند پَنینگ در تولید دراژه قندی فندق [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 1-12]
 • آنتون، نیکلاس بررسی تاثیر غلظت نانوذره و محتوای روغن بر پایداری فیزیکی امولسیون پیکرینگ پایدار شده توسط نانوذرات کیتوزان [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 167-179]

ا

 • ابراهیمی، بهنام اثر اشباعیت اسید چرب پیوندیافته به کیتوزان بر خواص پودر روغن شاهدانه خشک شده به روش پاششی [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 365-382]
 • احمدی روشن، مرضیه اثرات پرتوفراوری گاما بر ویژگی های میکروبی و حسی-چشایی شوید و مرزه تازه [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 13-26]
 • ایزدی، زینب اثر فرایند تخمیر و امواج مایکروویو بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی سبوس گندم [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 63-79]
 • اسمعیلی، محسن مدل‌سازی فرآیند پَنینگ در تولید دراژه قندی فندق [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 1-12]

ب

 • برنجی اردستانی، سمیرا اثرات پرتوفراوری گاما بر ویژگی های میکروبی و حسی-چشایی شوید و مرزه تازه [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 13-26]
 • بهروزه، حسین استخراج پکتین از ضایعات گوجه‌فرنگی به روش فراصوت و بررسی عملکرد پکتین به‌عنوان مهارکننده خوردگی سبز [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 27-46]

ت

 • تحسین یلماز، مصطفی مدل‌سازی فرآیند پَنینگ در تولید دراژه قندی فندق [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 1-12]

ث

 • ثقفی، رضا استفاده از جدول جستجوی منطق فازی در مدلسازی رهایش گلوکز از نشاسته های گندم [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 255-268]

ج

 • جعفری، سید مهدی بررسی تاثیر غلظت نانوذره و محتوای روغن بر پایداری فیزیکی امولسیون پیکرینگ پایدار شده توسط نانوذرات کیتوزان [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 167-179]
 • جعفری، عبدالعباس توسعه و ارزیابی سامانه غیر‌مخرب تلفیقی امواج فراصوت، سنجش مقاومت و رنگ سنجی برای تعیین ویژگی‌های بافتی فیله ماهی قزل‌آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss)) در طول دوره نگهداری در یخچال [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 81-97]
 • جعفریان، مصطفی طبقه‌بندی میوه زالزالک بر مبنای رسیدگی با استفاده از ماشین بینایی [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 331-344]

ح

 • حاجی علی اصغری، مرتضی بررسی اثر عوامل حامل بر خواص فیزیکوشیمیایی پودر گل گاو زبان تولید شده به روش کف‌پوشی- خشک کردن انجمادی [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 149-165]
 • حیدری، فاطمه بررسی تاثیر غلظت نانوذره و محتوای روغن بر پایداری فیزیکی امولسیون پیکرینگ پایدار شده توسط نانوذرات کیتوزان [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 167-179]
 • حیدری، مختار بررسی و مدل‌سازی خواص لیموشیرین با پوشش‌های مختلف در شرایط انبارمانی با مدل‌های شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیونی [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 289-307]
 • حسینی، سید فخرالدین الکتروریسی سینامالدهید در نانوالیاف کیتوزان/پلی‌کاپرولاکتون: بررسی ویژگی-های فیزیکومکانیکی، ساختاری و ضدمیکروبی جهت اهداف بسته‌بندی زیستی مواد غذایی [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 269-287]

خ

 • خدابخش اقدم، شهلا استفاده از جدول جستجوی منطق فازی در مدلسازی رهایش گلوکز از نشاسته های گندم [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 255-268]
 • خیرعلی پور، کامران توسعه و ارزیابی سامانه طبقه بندی نخود بر اساس فناوری پردازش تصویر مرئی و شبکه عصبی مصنوعی [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 181-193]
 • خیرعلی پور، کامران طبقه‌بندی میوه زالزالک بر مبنای رسیدگی با استفاده از ماشین بینایی [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 331-344]
 • خرمی فر، علی بررسی عوامل موثر در فرآیند خشک کردن با هوای گرم بر خصوصیات کیفی عدس [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 209-221]
 • خوش تقاضا، محمد هادی تأثیر پرتودهی گاما و نوع ماده بسته بندی بر ماندگاری قارچ خوراکی دکمه ای [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 47-61]

د

 • دولتی، مجید پیش بینی محتوی چربی و طبقه بندی گوشت شتر مبتنی بر ترکیب روش غیر مخرب پردازش تصویر و شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 129-147]

ر

 • رجایی، احمد اثر اشباعیت اسید چرب پیوندیافته به کیتوزان بر خواص پودر روغن شاهدانه خشک شده به روش پاششی [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 365-382]
 • رضائی، مسعود الکتروریسی سینامالدهید در نانوالیاف کیتوزان/پلی‌کاپرولاکتون: بررسی ویژگی-های فیزیکومکانیکی، ساختاری و ضدمیکروبی جهت اهداف بسته‌بندی زیستی مواد غذایی [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 269-287]
 • رضوی، سید محمد علی بررسی پایداری، فعالیت ضدمیکروبی و آنتی اکسیدانی ماکروامولسیون و نانوامولسیون اسانس رزماری [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 195-207]
 • رضوی، سید محمد علی استفاده از جدول جستجوی منطق فازی در مدلسازی رهایش گلوکز از نشاسته های گندم [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 255-268]
 • رضوی، مهسا سادات تصویربرداری فراطیفی فروسرخ نزدیک به منظور تخمین غیر مخرب pH سیب رددلیشز در دوره نگهداری [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 99-111]
 • رضوی، مهسا سادات پیش‌بینی فعالیت آنزیم پراکسیداز با استفاده از تصویربرداری فراطیفی فروسرخ نزدیک در سیب رددلیشز طی دوره نگهداری [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 239-254]
 • رنجبر، مونا ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و ارگانولپتیکی سیب خشک پوشش داده شده با کونژوگه ایزوله پروتئین آب پنیر- اینولین و عصاره سیب [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 345-364]
 • روشنیان فرد، علی بررسی عوامل موثر در فرآیند خشک کردن با هوای گرم بر خصوصیات کیفی عدس [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 209-221]

س

 • سلام، سمیه توسعه و ارزیابی سامانه طبقه بندی نخود بر اساس فناوری پردازش تصویر مرئی و شبکه عصبی مصنوعی [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 181-193]

ش

 • شرایعی، پروین بهینه‏ سازی استخراج و ریزپوشانی ترکیبات رنگی ضایعات فرآوری گزنه (Urtica dioica) [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 309-329]
 • شریفی، اکرم بررسی اثر عوامل حامل بر خواص فیزیکوشیمیایی پودر گل گاو زبان تولید شده به روش کف‌پوشی- خشک کردن انجمادی [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 149-165]
 • شریفی، فاطمه شبیه‌سازی اجزای محدود و توسعه یک سامانه طیف‌نگاری نوری- صوتی بر پایه LED برای ارزیابی کیفی برخی مایعات غذایی [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 383-405]
 • شهیدی، فخری اثر فرایند تخمیر و امواج مایکروویو بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی سبوس گندم [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 63-79]
 • شهرام پور، دینا بررسی پایداری، فعالیت ضدمیکروبی و آنتی اکسیدانی ماکروامولسیون و نانوامولسیون اسانس رزماری [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 195-207]

ص

 • صفی یاری، حسن توسعه و ارزیابی سامانه غیر‌مخرب تلفیقی امواج فراصوت، سنجش مقاومت و رنگ سنجی برای تعیین ویژگی‌های بافتی فیله ماهی قزل‌آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss)) در طول دوره نگهداری در یخچال [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 81-97]

ض

 • ضیائی فر، امان محمد بررسی تاثیر غلظت نانوذره و محتوای روغن بر پایداری فیزیکی امولسیون پیکرینگ پایدار شده توسط نانوذرات کیتوزان [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 167-179]

ط

 • طهماسبی، محمد تصویربرداری فراطیفی فروسرخ نزدیک به منظور تخمین غیر مخرب pH سیب رددلیشز در دوره نگهداری [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 99-111]
 • طهماسبی، محمد بررسی اثر بسته‌بندی فعال زیست‌تخریب‌پذیر بر پایه زئین حاوی اسانس آویشن شیرازی بر عمر پس از برداشت توت‌فرنگی [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 113-127]
 • طهماسبی، محمد بررسی عوامل موثر در فرآیند خشک کردن با هوای گرم بر خصوصیات کیفی عدس [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 209-221]
 • طهماسبی، محمد پیش‌بینی فعالیت آنزیم پراکسیداز با استفاده از تصویربرداری فراطیفی فروسرخ نزدیک در سیب رددلیشز طی دوره نگهداری [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 239-254]

ع

 • عباسی، سلیمان تأثیر پرتودهی گاما و نوع ماده بسته بندی بر ماندگاری قارچ خوراکی دکمه ای [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 47-61]
 • عین افشار، سودابه بهینه‏ سازی استخراج و ریزپوشانی ترکیبات رنگی ضایعات فرآوری گزنه (Urtica dioica) [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 309-329]

ف

 • فرتاش نعیمی، احسان تأثیر پرتودهی گاما و نوع ماده بسته بندی بر ماندگاری قارچ خوراکی دکمه ای [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 47-61]
 • فرمانی، جمشید اثر هموژنیزاسیون بر انکپسولاسیون اسانس پوست گریپ فروت (Citrus paradisi) با صمغ دانه ریحان [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 223-238]
 • فرهمندفر، رضا اثر هموژنیزاسیون بر انکپسولاسیون اسانس پوست گریپ فروت (Citrus paradisi) با صمغ دانه ریحان [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 223-238]
 • فیض اللهی، یگانه بررسی اثر بسته‌بندی فعال زیست‌تخریب‌پذیر بر پایه زئین حاوی اسانس آویشن شیرازی بر عمر پس از برداشت توت‌فرنگی [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 113-127]

ق

 • قاسمی، محسن شبیه‌سازی اجزای محدود و توسعه یک سامانه طیف‌نگاری نوری- صوتی بر پایه LED برای ارزیابی کیفی برخی مایعات غذایی [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 383-405]
 • قاسم خانی، حمید پیش بینی محتوی چربی و طبقه بندی گوشت شتر مبتنی بر ترکیب روش غیر مخرب پردازش تصویر و شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 129-147]
 • قاسمی ورنامخواستی، مهدی شبیه‌سازی اجزای محدود و توسعه یک سامانه طیف‌نگاری نوری- صوتی بر پایه LED برای ارزیابی کیفی برخی مایعات غذایی [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 383-405]
 • قربانی، محمد ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و ارگانولپتیکی سیب خشک پوشش داده شده با کونژوگه ایزوله پروتئین آب پنیر- اینولین و عصاره سیب [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 345-364]
 • قریشی، علی اصغر استخراج پکتین از ضایعات گوجه‌فرنگی به روش فراصوت و بررسی عملکرد پکتین به‌عنوان مهارکننده خوردگی سبز [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 27-46]
 • قزاقی، آرزو الکتروریسی سینامالدهید در نانوالیاف کیتوزان/پلی‌کاپرولاکتون: بررسی ویژگی-های فیزیکومکانیکی، ساختاری و ضدمیکروبی جهت اهداف بسته‌بندی زیستی مواد غذایی [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 269-287]

ک

 • کاکوئی، نازیلا استخراج پکتین از ضایعات گوجه‌فرنگی به روش فراصوت و بررسی عملکرد پکتین به‌عنوان مهارکننده خوردگی سبز [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 27-46]

گ

 • گلپور، ایمان پیش بینی محتوی چربی و طبقه بندی گوشت شتر مبتنی بر ترکیب روش غیر مخرب پردازش تصویر و شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 129-147]
 • گلمحمدی، عبداله تصویربرداری فراطیفی فروسرخ نزدیک به منظور تخمین غیر مخرب pH سیب رددلیشز در دوره نگهداری [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 99-111]
 • گلمحمدی، عبداله بررسی اثر بسته‌بندی فعال زیست‌تخریب‌پذیر بر پایه زئین حاوی اسانس آویشن شیرازی بر عمر پس از برداشت توت‌فرنگی [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 113-127]
 • گلمحمدی، عبداله پیش‌بینی فعالیت آنزیم پراکسیداز با استفاده از تصویربرداری فراطیفی فروسرخ نزدیک در سیب رددلیشز طی دوره نگهداری [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 239-254]

م

 • محمدی، عادله ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و ارگانولپتیکی سیب خشک پوشش داده شده با کونژوگه ایزوله پروتئین آب پنیر- اینولین و عصاره سیب [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 345-364]
 • محمد خشت چین، سمانه اثر هموژنیزاسیون بر انکپسولاسیون اسانس پوست گریپ فروت (Citrus paradisi) با صمغ دانه ریحان [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 223-238]
 • مرادی گنجه، فاطمه بررسی و مدل‌سازی خواص لیموشیرین با پوشش‌های مختلف در شرایط انبارمانی با مدل‌های شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیونی [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 289-307]
 • مظاهری طهرانی، مصطفی اثر فرایند تخمیر و امواج مایکروویو بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی سبوس گندم [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 63-79]
 • معمار دستجردی، رسول بررسی و مدل‌سازی خواص لیموشیرین با پوشش‌های مختلف در شرایط انبارمانی با مدل‌های شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیونی [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 289-307]
 • ملکی، علی شبیه‌سازی اجزای محدود و توسعه یک سامانه طیف‌نگاری نوری- صوتی بر پایه LED برای ارزیابی کیفی برخی مایعات غذایی [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 383-405]
 • موحدنژاد، محمدهادی اثر اشباعیت اسید چرب پیوندیافته به کیتوزان بر خواص پودر روغن شاهدانه خشک شده به روش پاششی [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 365-382]
 • موحدنژاد، محمد هادی بررسی و مدل‌سازی خواص لیموشیرین با پوشش‌های مختلف در شرایط انبارمانی با مدل‌های شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیونی [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 289-307]
 • موسوی نسب، مرضیه توسعه و ارزیابی سامانه غیر‌مخرب تلفیقی امواج فراصوت، سنجش مقاومت و رنگ سنجی برای تعیین ویژگی‌های بافتی فیله ماهی قزل‌آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss)) در طول دوره نگهداری در یخچال [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 81-97]
 • مولایی، زهره پیش بینی محتوی چربی و طبقه بندی گوشت شتر مبتنی بر ترکیب روش غیر مخرب پردازش تصویر و شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 129-147]

ن

 • نادری بلداجی، مجتبی شبیه‌سازی اجزای محدود و توسعه یک سامانه طیف‌نگاری نوری- صوتی بر پایه LED برای ارزیابی کیفی برخی مایعات غذایی [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 383-405]
 • ناصری، محمود توسعه و ارزیابی سامانه غیر‌مخرب تلفیقی امواج فراصوت، سنجش مقاومت و رنگ سنجی برای تعیین ویژگی‌های بافتی فیله ماهی قزل‌آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss)) در طول دوره نگهداری در یخچال [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 81-97]
 • نصیری، سید مهدی توسعه و ارزیابی سامانه غیر‌مخرب تلفیقی امواج فراصوت، سنجش مقاومت و رنگ سنجی برای تعیین ویژگی‌های بافتی فیله ماهی قزل‌آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss)) در طول دوره نگهداری در یخچال [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 81-97]
 • نعمت الله زاده، علی بررسی اثر بسته‌بندی فعال زیست‌تخریب‌پذیر بر پایه زئین حاوی اسانس آویشن شیرازی بر عمر پس از برداشت توت‌فرنگی [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 113-127]
 • نیکزاد، مریم استخراج پکتین از ضایعات گوجه‌فرنگی به روش فراصوت و بررسی عملکرد پکتین به‌عنوان مهارکننده خوردگی سبز [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 27-46]

ی

 • یقبانی، مسعود بهینه‏ سازی استخراج و ریزپوشانی ترکیبات رنگی ضایعات فرآوری گزنه (Urtica dioica) [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 309-329]
 • یوسفی، علیرضا استفاده از جدول جستجوی منطق فازی در مدلسازی رهایش گلوکز از نشاسته های گندم [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 255-268]