موضوعات = مهندسی شیمی
ارزیابی خشک کردن مادون قرمز دور بر روی خواص کیفی برش های کدو سبز: تأثیر پارامترهای عملیاتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1402

10.22104/ift.2023.6235.2138

فاطمه جعفری؛ کامیار موقرنژاد؛ ابراهیم صادقی


بهینه سازی استخراج اسید گلیسیریزیک از ریشه شیرین بیان به روش آب داغ تحت فشار در مقیاس پایلوت

دوره 2، شماره 4، مرداد 1394، صفحه 11-21

10.22104/jift.2015.200

محمدعلی شب خیز؛ محمدحسن ایکانی؛ فرشته گل محمد؛ زین العابدین بشیری صدر


بهره گیری از آنالیز تصویری و معادلات روزین-راملر برای ارزیابی کمی هسته های اولیه تبلور شکر

دوره 1، شماره 1، آذر 1392، صفحه 65-81

10.22104/jift.2014.23

جواد محبی؛ علی اصغر اعلم الهدی؛ فیروز مطلوبی مقدم؛ سیروس نیری