دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، آذر 1393 
مدل‌سازی سینتیک خشک‌شدن لایه نازک کمه(کشک محلی)

صفحه 3-16

10.22104/jift.2014.66

هادی باقری؛ محمدمهدی سیدآبادی؛ مهدی کاشانی نژاد


خواص فیلم میکروکامپوزیت زئین حاوی مونت موریلونیت اصلاح شده

صفحه 49-56

10.22104/jift.2014.70

زهره داورپناه؛ جواد کرامت؛ ناصر همدمی؛ محمد شاهدی؛ طیبه بهزاد


بررسی تاثیر سرعت چرخشی، غلظت و دما بر رفتار جریان محلول صمغ تنه ی زردآلو

صفحه 57-65

10.22104/jift.2014.72

سیده پریا سمائی؛ محمد قربانی؛ علیرضا صادقی ماهونک؛ سید مهدی جعفری


بررسی میزان اسید های چرب ترانس در فراوده های غذایی ایران.

صفحه 93-100

10.22104/jift.2014.69

مریم تیموری؛ محمد نجفی؛ محمدرضا اسکندریون؛ فرشته پرتو