نویسنده = محمد نوشاد
تشخیص غیرمخرب بیاتی نان با استفاده از تصاویر فراطیفی

دوره 10، شماره 4، مرداد 1402، صفحه 299-317

10.22104/ift.2023.6279.2142

سامان آبدانان مهدی زاده؛ محمد نوشاد؛ فاطمه نوری

تشخیص غیرمخرب بیاتی نان با استفاده از تصاویر فراطیفی


مدل سازی هوشمند بافت نان به کمک روش اندازه گیری صوت و شبکه عصبی (مطالعه موردی: نان غنی شده با چیا)

دوره 7، شماره 4، مرداد 1399، صفحه 517-534

10.22104/jift.2020.3734.1888

مه رخ حاتمیان؛ محمد نوشاد؛ سامان آبدانان مهدی زاده؛ حسن برزگر

مدل سازی هوشمند بافت نان به کمک روش اندازه گیری صوت و شبکه عصبی (مطالعه موردی: نان غنی شده با چیا)


بهینه‌‌یابی و مدل‌سازی سینتیک انتقال جرم طی فرآیند خشک‌‌کردن کف‏پوشی شیره خرما

دوره 7، شماره 4، مرداد 1399، صفحه 535-550

10.22104/jift.2020.4011.1938

محمد نوشاد؛ محمد حجتی؛ پریسا قاسمی؛ احمد مستعان

بهینه‌‌یابی و مدل‌سازی سینتیک انتقال جرم طی فرآیند خشک‌‌کردن کف‏پوشی شیره خرما