نویسنده = سامان آبدانان مهدی زاده
تشخیص غیرمخرب بیاتی نان با استفاده از تصاویر فراطیفی

دوره 10، شماره 4، مرداد 1402، صفحه 299-317

10.22104/ift.2023.6279.2142

سامان آبدانان مهدی زاده؛ محمد نوشاد؛ فاطمه نوری

تشخیص غیرمخرب بیاتی نان با استفاده از تصاویر فراطیفی


مدل سازی هوشمند بافت نان به کمک روش اندازه گیری صوت و شبکه عصبی (مطالعه موردی: نان غنی شده با چیا)

دوره 7، شماره 4، مرداد 1399، صفحه 517-534

10.22104/jift.2020.3734.1888

مه رخ حاتمیان؛ محمد نوشاد؛ سامان آبدانان مهدی زاده؛ حسن برزگر

مدل سازی هوشمند بافت نان به کمک روش اندازه گیری صوت و شبکه عصبی (مطالعه موردی: نان غنی شده با چیا)


تجزیه و تحلیل صدای حاصل از اعمال ضربه به میوه انار به منظور تعیین رسیدگی

دوره 7، شماره 3، اردیبهشت 1399، صفحه 347-363

10.22104/jift.2018.2712.1646

سولماز جنتی؛ سامان آبدانان مهدی زاده؛ مختار حیدری

تجزیه و تحلیل صدای حاصل از اعمال ضربه به میوه انار به منظور تعیین رسیدگی


طراحی و توسعه سامانه بینایی ماشین به منظور تعیین خودکار عیوب ظاهری سیب

دوره 6، شماره 3، اردیبهشت 1398، صفحه 341-350

10.22104/jift.2018.2868.1693

سولماز جنتی؛ سامان آبدانان مهدی زاده؛ هادی اورک

طراحی و توسعه سامانه بینایی ماشین به منظور تعیین خودکار عیوب ظاهری سیب


بررسی روند تغییرات ویژگی های رنگی و بافتی گوشت ماهی کپور با کمک پردازش تصویر

دوره 6، شماره 2، بهمن 1397، صفحه 257-276

10.22104/jift.2019.2916.1705

فاطمه کاظمی کرجی؛ سامان آبدانان مهدی زاده؛ هادی اورک

بررسی روند تغییرات ویژگی های رنگی و بافتی گوشت ماهی کپور با کمک پردازش تصویر


طبقه بندی تخم مرغ براساس کیفیت درونی به کمک بینایی کامپیوتر

دوره 4، شماره 4، تیر 1396، صفحه 109-122

10.22104/jift.2017.2132.1488

الهام نعمتی نیا؛ سامان آبدانان مهدی زاده؛ محمدرضا قربانی