دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 3-68 
2. بررسی تأثیر مالت جو بر بیاتی نان بربری

صفحه 15-22

نفیسه روانفر؛ جعفر محمدزاده میلانی؛ زینب رفتنی امیری


3. مدل سازی دانسیته ظاهری طی خشک کردن آلوی پیش تیمار شده با اولتراسوند و آبگیری اسمزی

صفحه 23-38

رسول قربانی؛ جلال دهقان نیا؛ سید صادق سیدلو هریس؛ بابک قنبرزاده


6. بهینه سازی و بررسی ویژگیهای فیزیکی لیپوزوم-های حاوی نایسین

صفحه 59-68

سمیرا تیزچنگ؛ محمود صوتی خیابانی؛ رضا رضایی مکرم؛ بابک قنبرزاده؛ یوسف جوادزاده