کلیدواژه‌ها = فعالیت آنتی اکسیدانی
بررسی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و آنتی اکسیدانی پودر عصاره آبی ریزپوشانی شده خرفه با روش خشک کردن پاششی

دوره 8، شماره 3، اردیبهشت 1400، صفحه 325-335

10.22104/jift.2021.4655.2025

محمدعلی حصاری نژاد؛ محمدرضا عبدالهی مقدم؛ مینو جعفرزاده؛ مسعود رضایی اوغازی

بررسی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و آنتی اکسیدانی پودر عصاره آبی ریزپوشانی شده خرفه با روش خشک کردن پاششی


جداسازی پلی ساکارید از هسته خرما و بررسی برخی خصوصیات فراسودمند آن

دوره 1، شماره 4، شهریور 1393، صفحه 49-60

10.22104/jift.2014.49

مهرنوش تدینی؛ محمود شیخ زین الدین؛ صبیحه سلیمانیان زاد