دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. توسعه و ارزیابی سامانه طبقه بندی نخود بر اساس فناوری پردازش تصویر مرئی و شبکه عصبی مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1400

سمیه سلام؛ کامران خیرعلی پور


2. بررسی تاثیر غلظت نانوذره و محتوای روغن بر پایداری فیزیکی امولسیون پیکرینگ پایدار شده توسط نانوذرات کیتوزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1400

فاطمه حیدری؛ امان محمد ضیائی فر؛ سید مهدی جعفری؛ نیکلاس آنتون


3. بررسی پایداری، فعالیت ضدمیکروبی و آنتی اکسیدانی ماکروامولسیون و نانوامولسیون اسانس رزماری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1400

دینا شهرام پور؛ سید محمد علی رضوی