دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی خواص ضد میکروبی و فیزیکوشیمیایی فیلم خوراکی بر پایه کازئینات سدیم حاوی عصاره گزنه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1401

10.22104/ift.2022.5675.2109

پریا حمزه زاده نخجوانی؛ زهرا امام جمعه


مقایسه اثر اسانس پونه‌سای انبوه (Nepeta glomerulosa) و نانوامولسیون آن بر ویژگی‌های کیفی سس مایونز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1401

10.22104/ift.2022.5863.2124

محمد امین شامخی؛ غلام رضا رشیدی


تولید فیلم های خوراکی بر پایه صمغ دانه اسفرزه غنی شده با اسانس لعل کوهستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1401

10.22104/ift.2022.5790.2118

زهره دیدار؛ فاطمه چاوشی؛ مصطفی شهیدی؛ محسن وظیفه دوست؛ احمد زنده دل


ارزیابی خواص فیزیکوشیمیایی باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس ریزدرون پوشانی شده با آلژینات سدیم و موسیلاژ دانه بالانگو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1401

10.22104/ift.2023.5978.2127

سید سعید سخاوتی زاده؛ تینا یعقوب پور