کلیدواژه‌ها = مدل‌سازی
مدل‌سازی فرآیند پَنینگ در تولید دراژه قندی فندق

دوره 9، شماره 1، آذر 1400، صفحه 1-12

10.22104/jift.2021.4858.2041

نلما آقازاده؛ محسن اسمعیلی؛ مصطفی تحسین یلماز

مدل‌سازی فرآیند پَنینگ در تولید دراژه قندی فندق


تأثیر امواج فراصوت و پوشش خوراکی روی چروکیدگی قطعات سیب‌زمینی طی سرخ‌کردن

دوره 2، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 71-83

10.22104/jift.2015.88

طاووس رونقی؛ جلال دهقان نیا؛ بابک قنبرزاده


مدل‌سازی سینتیک خشک‌شدن لایه نازک کمه(کشک محلی)

دوره 2، شماره 1، آذر 1393، صفحه 3-16

10.22104/jift.2014.66

هادی باقری؛ محمدمهدی سیدآبادی؛ مهدی کاشانی نژاد


تأثیر آنزیم بری و هیدروکلوئیدهای خوراکی روی کاهش جذب روغن طی سرخ کردن سیب زمینی قطعه شده

دوره 1، شماره 1، آذر 1392، صفحه 21-36

10.22104/jift.2014.20

سجاد علیزاده زیناب؛ جلال دهقان نیا؛ محمود صوتی خیابانی