کلیدواژه‌ها = انرژی مصرفی
خشک‌کردن لیموترش با روش هوای گرم تحت تاثیر پیش‌تیمار فراصوت

دوره 6، شماره 2، بهمن 1397، صفحه 233-245

10.22104/jift.2018.2985.1727

محمد کاوه؛ احمد جهان بخشی؛ عزت اله عسکری اصلی ارده؛ کمال ایمانیان

خشک‌کردن لیموترش با روش هوای گرم تحت تاثیر پیش‌تیمار فراصوت


ارزیابی برخی از ویژگی‌های کیفی دانه هندوانه طی فرآیند خشک کردن

دوره 5، شماره 2، بهمن 1396، صفحه 203-218

10.22104/jift.2017.511

رسول خواجوی؛ حسینعلی شمس آبادی؛ علی اصغری


ارزیابی پارامتر‌های رنگی، رطوبت و میزان انرژی مصرفی طی برشته کردن مغز بادام زمینی با استفاده از هوای داغ

دوره 3، شماره 3، خرداد 1395، صفحه 59-71

10.22104/jift.2016.290

هادی باقری؛ مهدی کاشانی نژاد؛ امان محمد ضیائی‌فر؛ مهران اعلمی