نویسنده = سلیمان عباسی
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر پرتودهی گاما و نوع ماده بسته بندی بر ماندگاری قارچ خوراکی دکمه ای

دوره 9، شماره 1، پاییز 1400، صفحه 47-61

احسان فرتاش نعیمی؛ محمد هادی خوش تقاضا؛ سلیمان عباسی

تأثیر پرتودهی گاما و نوع ماده بسته بندی بر ماندگاری قارچ خوراکی دکمه ای


2. تاثیر امواج فراصوت بر برخی خواص کیفی آب هویج با استفاده از روش سطح پاسخ

دوره 2، شماره 1، پاییز 1393، صفحه 17-25

مریم توکلی دخرآبادی؛ زهره حمیدی اصفهانی؛ سلیمان عباسی


3. تعیین برخی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و ژل‌شوندگی صمغ فارسی

دوره 1، شماره 4، تابستان 1393، صفحه 13-27

سمیه رحیمی؛ سلیمان عباسی