نویسنده = زینب رفتنی امیری
بهینه‌سازی شرایط پیش‌فراوری تولید ژلاتین از پوست مرغ به روش سطح پاسخ

دوره 5، شماره 3، اردیبهشت 1397، صفحه 415-426

10.22104/jift.2018.2578.1608

فاطمه یزدانی؛ زینب رفتنی امیری؛ هدی شهیری طبرستانی


بررسی تأثیر مالت جو بر بیاتی نان بربری

دوره 1، شماره 2، دی 1392، صفحه 15-22

10.22104/jift.2013.25

نفیسه روانفر؛ جعفر محمدزاده میلانی؛ زینب رفتنی امیری