کلیدواژه‌ها = فیلم خوراکی
تولید فیلم های خوراکی بر پایه صمغ دانه اسفرزه غنی شده با اسانس لعل کوهستان

دوره 10، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 189-201

10.22104/ift.2022.5790.2118

زهره دیدار؛ فاطمه چاوشی؛ مصطفی شهیدی؛ محسن وظیفه دوست؛ احمد زنده دل

تولید فیلم های خوراکی بر پایه صمغ دانه اسفرزه غنی شده با اسانس لعل کوهستان


ویژگی‌های فیزیکی، سد کنندگی و ضد میکروبی فیلم خوراکی بر پایه کازئینات سدیم حاوی روغن شاهدانه

دوره 5، شماره 3، اردیبهشت 1397، صفحه 485-497

10.22104/jift.2018.2607.1617

مینا سالارنیا؛ علی گنجلو؛ زهرا امام جمعه؛ ماندانا بی مکر


تأثیر اسانس پونه کوهی بر ویژگی‌های فیلم خوراکی هیدروکسی پروپیل متیل سلولز

دوره 2، شماره 3، اردیبهشت 1394، صفحه 61-74

10.22104/jift.2015.130

رضا قادرمزی؛ جواد کرامت؛ سید امیر حسین گلی