کلیدواژه‌ها = اسانس
بررسی اثر بسته‌بندی فعال زیست‌تخریب‌پذیر بر پایه زئین حاوی اسانس آویشن شیرازی بر عمر پس از برداشت توت‌فرنگی

دوره 9، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 113-127

10.22104/jift.2021.5248.2071

یگانه فیض اللهی؛ عبداله گلمحمدی؛ علی نعمت الله زاده؛ محمد طهماسبی

بررسی اثر بسته‌بندی فعال زیست‌تخریب‌پذیر بر پایه زئین حاوی اسانس آویشن شیرازی بر عمر پس از برداشت توت‌فرنگی