کلیدواژه‌ها = امواج فراصوت
بررسی تاثیر استفاده از امواج فراصوت بر تهیه و پایداری نانوامولسیون‌های روغن سیاه دانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1402

10.22104/ift.2023.6399.2149

سمیه رحیمی؛ مهسا خرمی؛ مجتبی نصر اصفهانی؛ اعظم اعرابی


استخراج چند مرحله ای ایزوفلاونوئیدهای پروتئین سویا

دوره 4، شماره 4، تیر 1396، صفحه 93-107

10.22104/jift.2017.2047.1462

انور شلماشی؛ فرشته گل محمد؛ زین العابدین بشیری صدر