نویسنده = مجید جوانمرد داخلی
استخراج لیپید از ریزجلبک .Dunalliela sp با به کارگیری امواج اولتراسونیک

دوره 4، شماره 4، تیر 1396، صفحه 13-20

10.22104/jift.2017.449

معصومه عالی؛ علی زنوزی؛ مجید جوانمرد داخلی؛ محمد امین حجازی


اثر ریزپوشانی بر قابلیت زنده مانی لاکتوباسیلوس کازئی در شرایط شبیه سازی شده معده و روده و تیمار حرارتی

دوره 4، شماره 1، آبان 1395، صفحه 31-43

10.22104/jift.2016.341

جواد محمدی؛ سعید میردامادی؛ مجید جوانمرد داخلی؛ ملیحه صفوی؛ علیرضا بصیری


فناوری افت فشار کنترل شده ی سریع و کاربرد های آن

دوره 3، شماره 1، آذر 1394، صفحه 93-103

10.22104/jift.2015.233

نگار رنجبر؛ محمد حسن ایکانی؛ مجید جوانمرد داخلی؛ فرشته گل محمد