نویسنده = احمد بناکار
امکان‌سنجی به‌کار‌گیری طیف‌سنجی مرئی/فروسرخ نزدیک برای تشخیص تقلب روغن تفاله زیتون با روش‌های شناسایی LDA و SVM

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1403

10.22104/ift.2024.6519.2155

شیرین اسدیان؛ احمد بناکار؛ بهاره جمشیدی


بررسی تأثیر روش های ضدعفونی کردن بر خصوصیات کیفی زیره سبز

دوره 10، شماره 1، آبان 1401، صفحه 15-33

10.22104/ift.2022.5637.2102

ادریس رحمتی؛ محمد هادی خوش تقاضا؛ احمد بناکار؛ محمدتقی عبادی؛ زهره حمیدی اصفهانی

بررسی تأثیر روش های ضدعفونی کردن بر خصوصیات کیفی زیره سبز