نویسنده = محمد طهماسبی
بررسی عوامل موثر در فرآیند خشک کردن با هوای گرم بر خصوصیات کیفی عدس

دوره 9، شماره 3، اردیبهشت 1401، صفحه 209-221

10.22104/jift.2022.5374.2083

علی روشنیان فرد؛ محمد طهماسبی؛ علی خرمی فر

بررسی عوامل موثر در فرآیند خشک کردن با هوای گرم بر خصوصیات کیفی عدس


بررسی اثر بسته‌بندی فعال زیست‌تخریب‌پذیر بر پایه زئین حاوی اسانس آویشن شیرازی بر عمر پس از برداشت توت‌فرنگی

دوره 9، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 113-127

10.22104/jift.2021.5248.2071

یگانه فیض اللهی؛ عبداله گلمحمدی؛ علی نعمت الله زاده؛ محمد طهماسبی

بررسی اثر بسته‌بندی فعال زیست‌تخریب‌پذیر بر پایه زئین حاوی اسانس آویشن شیرازی بر عمر پس از برداشت توت‌فرنگی