نویسنده = سید فخرالدین حسینی
ساخت و توصیف فیلم های زیست کامپوزیت بر پایه کربوکسی متیل سلولز/پلی وینیل الکل/ژلاتین ماهی جهت اهداف بسته بندی مواد غذایی

دوره 8، شماره 3، اردیبهشت 1400، صفحه 383-398

10.22104/jift.2021.4713.2032

جابر قادری؛ سید فخرالدین حسینی؛ ایمان شابازاده؛ ماریا کارمن گومز گیلن

ساخت و توصیف فیلم های زیست کامپوزیت بر پایه کربوکسی متیل سلولز/پلی وینیل الکل/ژلاتین ماهی جهت اهداف بسته بندی مواد غذایی