موضوعات = مهندسی صنایع غذایی
توسعه یک سامانه بینایی ماشین هوشمند به منظور کیفیت‌سنجی برخط شلتوک

دوره 10، شماره 4، مرداد 1402، صفحه 335-357

10.22104/ift.2023.6268.2141

فاطمه صادقی؛ داود کلانتری؛ سجاد کیانی

توسعه یک سامانه بینایی ماشین هوشمند به منظور کیفیت‌سنجی برخط شلتوک


بررسی آزمایشگاهی رفتار صعود قطره روغن‌های خوراکی زیتون و کلزا در حضور یک پایدار کننده غذایی

دوره 10، شماره 3، اردیبهشت 1402، صفحه 267-279

10.22104/ift.2023.6250.2140

فاطمه تختایی؛ حبیب اله عباسی؛ آنا عبیری؛ مجتبی شفیعی؛ صفورا کریمی

بررسی آزمایشگاهی رفتار صعود قطره روغن‌های خوراکی زیتون و کلزا در حضور یک پایدار کننده غذایی


اثرات فرآیند پخت به روش اهمیک بر برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی قارچ خوراکی دکمه ای

دوره 10، شماره 3، اردیبهشت 1402، صفحه 281-298

10.22104/ift.2023.6244.2139

مهدی قوانلو؛ محسن آزادبخت؛ فریال وارسته؛ محمد واحدی ترشیزی

اثرات فرآیند پخت به روش اهمیک بر برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی قارچ خوراکی دکمه ای


طبقه‌بندی میوه زالزالک بر مبنای رسیدگی با استفاده از ماشین بینایی

دوره 9، شماره 4، مرداد 1401، صفحه 331-344

10.22104/ift.2022.5473.2091

رحیم آزادنیا؛ کامران خیرعلی پور؛ مصطفی جعفریان

طبقه‌بندی میوه زالزالک بر مبنای رسیدگی با استفاده از ماشین بینایی


بررسی عوامل موثر در فرآیند خشک کردن با هوای گرم بر خصوصیات کیفی عدس

دوره 9، شماره 3، اردیبهشت 1401، صفحه 209-221

10.22104/jift.2022.5374.2083

علی روشنیان فرد؛ محمد طهماسبی؛ علی خرمی فر

بررسی عوامل موثر در فرآیند خشک کردن با هوای گرم بر خصوصیات کیفی عدس


استفاده از جدول جستجوی منطق فازی در مدلسازی رهایش گلوکز از نشاسته های گندم

دوره 9، شماره 3، اردیبهشت 1401، صفحه 255-268

10.22104/ift.2022.5419.2086

علیرضا یوسفی؛ شهلا خدابخش اقدم؛ رضا ثقفی؛ سید محمد علی رضوی

استفاده از جدول جستجوی منطق فازی در مدلسازی رهایش گلوکز از نشاسته های گندم


مدل‌سازی فرآیند پَنینگ در تولید دراژه قندی فندق

دوره 9، شماره 1، آذر 1400، صفحه 1-12

10.22104/jift.2021.4858.2041

نلما آقازاده؛ محسن اسمعیلی؛ مصطفی تحسین یلماز

مدل‌سازی فرآیند پَنینگ در تولید دراژه قندی فندق


پیش‌بینی برخی خواص کیفی ارقام مختلف برنج سفید با استفاده از فناوری پردازش تصویر

دوره 8، شماره 1، آبان 1399، صفحه 1-11

10.22104/jift.2020.3964.1932

نصراله فاضلی بورستان؛ امیرحسین افکاری سیاح؛ ابراهیم تقی نژاد

پیش‌بینی برخی خواص کیفی ارقام مختلف برنج سفید با استفاده از فناوری پردازش تصویر


بهینه‌‌یابی و مدل‌سازی سینتیک انتقال جرم طی فرآیند خشک‌‌کردن کف‏پوشی شیره خرما

دوره 7، شماره 4، مرداد 1399، صفحه 535-550

10.22104/jift.2020.4011.1938

محمد نوشاد؛ محمد حجتی؛ پریسا قاسمی؛ احمد مستعان

بهینه‌‌یابی و مدل‌سازی سینتیک انتقال جرم طی فرآیند خشک‌‌کردن کف‏پوشی شیره خرما


تجزیه و تحلیل صدای حاصل از اعمال ضربه به میوه انار به منظور تعیین رسیدگی

دوره 7، شماره 3، اردیبهشت 1399، صفحه 347-363

10.22104/jift.2018.2712.1646

سولماز جنتی؛ سامان آبدانان مهدی زاده؛ مختار حیدری

تجزیه و تحلیل صدای حاصل از اعمال ضربه به میوه انار به منظور تعیین رسیدگی


ارزیابی تاثیر نور ماورابنفش بر خواص بیوشیمیایی محتویات داخلی تخم مرغ با استفاده از روش سطح پاسخ

دوره 7، شماره 3، اردیبهشت 1399، صفحه 365-378

10.22104/jift.2020.3560.1856

محمد جواد محمودی؛ محسن آزادبخت؛ علی اصغری؛ بهروز دستار

ارزیابی تاثیر نور ماورابنفش بر خواص بیوشیمیایی محتویات داخلی تخم مرغ با استفاده از روش سطح پاسخ


کاربردسیستم بینایی ماشین درطبقه‌بندی ازگیل طی دوران رسیدگی در سردخانه

دوره 7، شماره 3، اردیبهشت 1399، صفحه 403-415

10.22104/jift.2019.3726.1886

محسن زندی؛ علی گنجلو؛ ماندانا بی مکر

کاربردسیستم بینایی ماشین درطبقه‌بندی ازگیل طی دوران رسیدگی در سردخانه


بررسی تأثیر گرمایش تیمار اهمیک بر برخی ویژگی‌های مکانیکی پسته دهان بسته

دوره 7، شماره 2، بهمن 1398، صفحه 189-200

10.22104/jift.2019.3383.1810

محسن آزادبخت؛ حمید راینی مقبلی؛ محمد واحدی ترشیزی

بررسی تأثیر گرمایش تیمار اهمیک بر برخی ویژگی‌های مکانیکی پسته دهان بسته


مدل‌سازی خشک‌کردن توت سیاه با سامانه مادون‌قرمز به روش الگوریتم ژنتیک- شبکه عصبی مصنوعی

دوره 7، شماره 2، بهمن 1398، صفحه 201-210

10.22104/jift.2018.2972.1723

علیرضا اسدی امیرآبادی؛ مهدی شوندی؛ مهدی کاشانی نژاد

مدل‌سازی خشک‌کردن توت سیاه با سامانه مادون‌قرمز به روش الگوریتم ژنتیک- شبکه عصبی مصنوعی