کلیدواژه‌ها = ترکیبات فنولیک
بررسی اثر افزودن عصاره متانولی پوست سبز بنه ( Pistacia atlantica) بر پایداری اکسایشی روغن سویا

دوره 5، شماره 3، اردیبهشت 1397، صفحه 499-507

10.22104/jift.2018.2577.1607

نسیم دهقان؛ حسن برزگر؛ محمدامین مهرنیا؛ حسین جوینده


ارزیابی ویژگیهای کلوئیدی و آنتی اکسیدانی نانولیپوزوم های حاوی عصاره گزنه

دوره 2، شماره 3، اردیبهشت 1394، صفحه 11-23

10.22104/jift.2015.124

سارا حق جو؛ بابک قنبرزاده؛ حامد همیشه کار؛ سولماز اثنی عشری؛ جلال دهقان نیا