کلیدواژه‌ها = "مدل‌سازی"
مدل سازی تغییرات رنگی طی خشک کردن انگور پیش تیمار شده با فراصوت و کربوکسی متیل سلولز و بررسی ویژگی های حسی آن

دوره 1، شماره 4، شهریور 1393، صفحه 61-79

10.22104/jift.2014.44

منور طهماسبی پور؛ جلال دهقان نیا؛ سیدصادق سیدلو هریس؛ بابک قنبرزاده


مدل سازی دانسیته ظاهری طی خشک کردن آلوی پیش تیمار شده با اولتراسوند و آبگیری اسمزی

دوره 1، شماره 2، دی 1392، صفحه 23-38

10.22104/jift.2013.26

رسول قربانی؛ جلال دهقان نیا؛ سید صادق سیدلو هریس؛ بابک قنبرزاده