کلیدواژه‌ها = ذرت
بررسی اثر مادون‌قرمز بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و حسی پاپکورن

دوره 10، شماره 1، آبان 1401، صفحه 1-13

10.22104/ift.2022.5644.2103

مهدی شوندی؛ مجید جوانمرد داخلی؛ علیرضا بصیری

بررسی اثر مادون‌قرمز بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و حسی پاپکورن


بررسی تآثیر شرایط پیش تیمار اکستروژن بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی مخلوط آرد بدون گلوتن برنج و ذرت

دوره 6، شماره 4، مرداد 1398، صفحه 521-532

10.22104/jift.2019.3224.1777

مسعود یقبانی؛ آرش کوچکی؛ مهدی کریمی؛ سید علی مرتضوی؛ الناز میلانی

بررسی تآثیر شرایط پیش تیمار اکستروژن بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی مخلوط آرد بدون گلوتن برنج و ذرت