کلیدواژه‌ها = رنگ
ارزیابی تأثیر فرایند اکستروژن بر خصوصیات فراورده اکسترود شده خلر( Lathyrus Sativus)

دوره 4، شماره 4، تیر 1396، صفحه 143-157

10.22104/jift.2017.478

نسترن اکبرزاده؛ محمد جواد وریدی؛ فخری شهیدی؛ الناز میلانی


ارزیابی پارامتر‌های رنگی، رطوبت و میزان انرژی مصرفی طی برشته کردن مغز بادام زمینی با استفاده از هوای داغ

دوره 3، شماره 3، خرداد 1395، صفحه 59-71

10.22104/jift.2016.290

هادی باقری؛ مهدی کاشانی نژاد؛ امان محمد ضیائی‌فر؛ مهران اعلمی