نویسنده = بهروز قرآنی
تولید نانوالیاف معطر استات سلولز حاوی وانیل به روش الکتروریسی

دوره 5، شماره 4، مرداد 1397، صفحه 567-581

10.22104/jift.2017.2327.1542

بهروز قرآنی؛ زهرا آقائی؛ بهاره عمادزاده

تولید نانوالیاف معطر استات سلولز حاوی وانیل به روش الکتروریسی


بررسی رفتار هالوکرومیک فیلم استات سلولز حاوی شناساگر رنگی بروموتیمول بلو

دوره 4، شماره 2، دی 1395، صفحه 55-66

10.22104/jift.2016.390

زهرا آقائی؛ بهاره عمادزاده؛ بهروز قرآنی؛ رسول کدخدایی