نویسنده = بهروز قرآنی
تعداد مقالات: 5
2. تولید نانوالیاف معطر استات سلولز حاوی وانیل به روش الکتروریسی

دوره 5، شماره 4، تابستان 1397، صفحه 567-581

بهروز قرآنی؛ زهرا آقائی؛ بهاره عمادزاده

تولید نانوالیاف معطر استات سلولز حاوی وانیل به روش الکتروریسی


5. بررسی رفتار هالوکرومیک فیلم استات سلولز حاوی شناساگر رنگی بروموتیمول بلو

دوره 4، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 55-66

زهرا آقائی؛ بهاره عمادزاده؛ بهروز قرآنی؛ رسول کدخدایی