نویسنده = رسول کدخدایی
بررسی کارایی شبکه‌های عصبی مصنوعی در پیش‌بینی تأثیر غلظت پلیمر و ولتاژ فرایند الکتروپاشش بر ویژگی‌های فیزیکی ذرات

دوره 4، شماره 4، تیر 1396، صفحه 31-43

10.22104/jift.2016.409

علی آل حسینی؛ محبوبه سرابی جماب؛ بهروز قرآنی؛ رسول کدخدایی؛ ساواکن وانگ‌ساسولاک


بررسی رفتار هالوکرومیک فیلم استات سلولز حاوی شناساگر رنگی بروموتیمول بلو

دوره 4، شماره 2، دی 1395، صفحه 55-66

10.22104/jift.2016.390

زهرا آقائی؛ بهاره عمادزاده؛ بهروز قرآنی؛ رسول کدخدایی