نویسنده = مصطفی بک محمدپور
بررسی تولید ماست رنگی فراسودمند غنی شده با عصاره‌های شاه توت، هویج

دوره 3، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 53-64

10.22104/jift.2016.278

کاظم علیرضالو؛ جواد حصاری؛ محمد حسن صادقی؛ مصطفی بک محمدپور


مقایسه اثر ضدعفونی کنندگی ازن و پرکلرین بر کیفیت تغذیه ای، میکروبی، حسی و ماندگاری کاهو

دوره 2، شماره 3، اردیبهشت 1394، صفحه 75-84

10.22104/jift.2015.126

مصطفی بک محمدپور؛ سیدهادی پیغمبردوست؛ جواد حصاری؛ کاظم علیرضالو