کلیدواژه‌ها = قارچ دکمه ای
اثرات فرآیند پخت به روش اهمیک بر برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی قارچ خوراکی دکمه ای

دوره 10، شماره 3، اردیبهشت 1402، صفحه 281-298

10.22104/ift.2023.6244.2139

مهدی قوانلو؛ محسن آزادبخت؛ فریال وارسته؛ محمد واحدی ترشیزی

اثرات فرآیند پخت به روش اهمیک بر برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی قارچ خوراکی دکمه ای


فرآیند خشک کردن قارچ دکمه ای توسط سامانه مادون قرمز

دوره 2، شماره 4، مرداد 1394، صفحه 39-47

10.22104/jift.2015.202

فخرالدین صالحی؛ مهدی کاشانی نژاد؛ علیرضا صادقی ماهونک؛ امان محمد ضیائی فر