کلیدواژه‌ها = Lallemantia royleana شرایط مشابه معده‌ای روده‌ای، اکستروژن
ارزیابی خواص فیزیکوشیمیایی باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس ریزدرون پوشانی شده با آلژینات سدیم و موسیلاژ دانه بالانگو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1401

10.22104/ift.2023.5978.2127

سید سعید سخاوتی زاده؛ تینا یعقوب پور