کلیدواژه‌ها = خصوصیات کیفی نان خمیرترشی
تعداد مقالات: 1
1. بهینه‌سازی تخمیر کنترل شده خمیرترش سبوس برنج و ارزیابی خصوصیات کیفی نان حجیم با استفاده از روش (RSM)

دوره 6، شماره 3، بهار 1398، صفحه 379-397

عباس عابدفر؛ مرضیه حسینی نژاد؛ علیرضا صادقی؛ فاطمه عباس زاده

بهینه‌سازی تخمیر کنترل شده خمیرترش سبوس برنج و ارزیابی خصوصیات کیفی نان حجیم با استفاده از روش (RSM)