کلیدواژه‌ها = "قالب گیری محلول"
خواص فیلم میکروکامپوزیت زئین حاوی مونت موریلونیت اصلاح شده

دوره 2، شماره 1، آذر 1393، صفحه 49-56

10.22104/jift.2014.70

زهره داورپناه؛ جواد کرامت؛ ناصر همدمی؛ محمد شاهدی؛ طیبه بهزاد