کلیدواژه‌ها = ظرفیت ایجاد امولسیون
تاثیر روش‌های استخراج قلیایی و فراصوت بر روی برخی از خواص ایزوله پروتئین کینوآ

دوره 6، شماره 3، اردیبهشت 1398، صفحه 399-408

10.22104/jift.2018.2543.1596

مهدیه صفررضوی زاده؛ محمد حسین آق خانی؛ محمد حسین عباسپور فرد؛ فرشته حسینی

تاثیر روش‌های استخراج قلیایی و فراصوت بر روی برخی از خواص ایزوله پروتئین کینوآ