کلیدواژه‌ها = استخراج چند مرحله ای با حلال
استخراج چند مرحله ای ایزوفلاونوئیدهای پروتئین سویا

دوره 4، شماره 4، تیر 1396، صفحه 93-107

10.22104/jift.2017.2047.1462

انور شلماشی؛ فرشته گل محمد؛ زین العابدین بشیری صدر