کلیدواژه‌ها = توکوفرول‌ها
پیش تیمار اکوتیپ ایرانی ماریتیغال با امواج مایکروویو و تاثیر آن بر کیفیت روغن استخراجی از دانه قلعه بابک

دوره 6، شماره 4، مرداد 1398، صفحه 483-496

10.22104/jift.2019.3132.1752

بهرام فتحی آچاچلوئی؛ صدیف آزادمرد دمیرچی؛ یونس زاهدی؛ رضوان شاددل

پیش تیمار اکوتیپ ایرانی ماریتیغال با امواج مایکروویو و تاثیر آن بر کیفیت روغن استخراجی از دانه قلعه بابک


تاثیر پیش‌تیمارهای میدان الکتریکی متناوب و مایکروویو بر برخی از خصوصیات روغن سیاه‌دانه

دوره 4، شماره 4، تیر 1396، صفحه 21-29

10.22104/jift.2017.494

حمید بخش آبادی؛ حبیب الله میرزایی؛ علیرضا قدس ولی؛ سید مهدی جعری؛ امان محمد ضیایی فر؛ عادل بیگ بابایی