کلیدواژه‌ها = طیف‌نگاری توان دی‌الکتریک
بررسی امکان تشخیص انواع قند محلول با استفاده از یک حسگر تشدیدگر دی الکتریک

دوره 8، شماره 4، مرداد 1400، صفحه 415-429

10.22104/jift.2021.4901.2043

فریده کیوانی؛ مجتبی نادری بلداجی؛ مهدی قاسمی ورنامخواستی؛ زهرا ایزدی

بررسی امکان تشخیص انواع قند محلول با استفاده از یک حسگر تشدیدگر دی الکتریک


کاربرد روش طیف نگاری توان دی‌الکتریک با یک حسگر صفحه موازی برای تشخیص تازگی شیر

دوره 4، شماره 3، اردیبهشت 1396، صفحه 53-63

10.22104/jift.2017.436

نوشین قطره سامانی؛ مجتبی نادری بلداجی؛ مهدی قاسمی ورنامخواستی؛ حسین مهربان؛ مجتبی بنیادیان