کلیدواژه‌ها = ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و بافتی
تأثیر کنسانتره پروتئین بادام شیرین و صمغ زانتان بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و بافتی خمیر و کیک برنجی

دوره 4، شماره 3، اردیبهشت 1396، صفحه 107-118

10.22104/jift.2017.354

فاطمه عباس زاده؛ مهران اعلمی؛ علیرضا صادقی ماهونک؛ مهدی کاشانی نژاد